Obchody zakończenia II wojny światowej na osiedlu Babie Doły

W poniedziałek 8 maja 2017 roku z racji przypadającej w tym dniu 76 rocznicy zakończenia II wojny światowej odbył się Uroczysty Apel Pamięci na osiedlu Babie Doły. Przed godz. 11.45 zostały zorganizowane uroczystości pod pomnikiem samolotu TS-8 Bies, a następnie pod obeliskiem Obrońców Kępy Oksywskiej przy przystanku autobusowym. I tam również złożyły swoje kwiaty delegacje: Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 PLM i Sympatyków Lotnictwa, 43 Bazy Lotnictwa Morskiego, byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Podstawowej Szkoły Samorządowej nr 28 im. Lotników Polskich, Morskiego Klubu Gdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w składzie; prezez MKSL – kmdr por. dypl. pil. rez. Paweł Padias, kmdr dypl. pil. w st. spocz. Zdzisław Ostałowski, płk pil. w st. spocz. Aleksy Antoniewicz i kpt. mar. pil. rez. Artur Jakubaszek i inni zaproszeni goście. Ponadto na tę uroczystość przybyła również pani dyrektor Aleksandra Janowitz-Chećko, wicedyrektor Aleksander Zielke oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku wraz z sztandarem szkoły.