Czerwcowi Solenizanci z MKSL

W tym miesiącu nasi członkowie w osobach: płk pil. dypl. w st. spocz. Jan Głodek, kmdr ppor. w st. spocz. Albin Jodko oraz ppor. mar. w st. spocz. Tadeusz Pawłowski, obchodzą urodziny. Wszystkim wymienionym solenizantom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania w dobrym zdrowiu i kondycji, a także wytrwałości w realizacji osobistych i klubowych planów oraz spełnienia wszystkich marzeń, by krąg indywidualnych osiągnięć i sukcesów poszerzał się, a kolejne etapy życia przyniosły wam poczucie zadowolenia i otwierały drzwi na jeszcze wiele ciekawych przeżyć.

                                                                                       Koledzy klubowicze MKSL