Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Pucku

22 czerwca 2017 roku  w Publicznym Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku,  przedstawiciele MKSL oddział w Gdyni w osobach: Prezes Honorowy Gdyńskiego Oddziału SSLW RP – płk pil. w st. spoczynku Aleksy Antoniewicz, Prezes MKSL – kmdr por. pil. dypl. rez. Paweł Padias, inż. Włodzimierz Borek oraz fotoreporter Krzysztof Kirschenstein wzięli udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2016/17. W tym jakże ważnym nie tylko dla uczniów wydarzeniu wzięli udział również zaproszeni goście oraz całe grono pedagogiczne Gimnazjum.

Sala gimnastyczna odświętnie przygotowana na uroczystość, z trudem pomieściła uczniów, pedagogów i przybyłych gości. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 tradycyjnie rozpoczęło się wprowadzeniem poczetu flagowego, odegraniu Hymnu Narodowego RP  oraz przemówieniem Pani Dyrektor Aleksandry Janowitz-Chećko, która szczerze dziękowała wszystkim za ciężką pracę w roku szkolnym, podsumowując ważniejsze wydarzenia oraz konkursy, które odbyły się w szkole. Były również serdeczne podziękowania dla rodziców za ich zaangażowanie w działalność i kształtowanie dobrego wizerunku szkoły.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, dziękując za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży. Podczas uroczystego apelu dyrekcja i grono pedagogiczne wręczyło nagrody i dyplomy najlepszym uczniom oraz świadectwa.  Na zakończenie absolwenci otrzymali od młodszych koleżanek i kolegów drobne upominki na szczęście. Niektórzy  mieli łzy w oczach, nie hamując się przytulali się do swoich wychowawców. Nauczyciele również wzruszeni niesamowitą atmosferą z uczuciem żalu rozstawali się ze swoimi podopiecznymi.

Również przedstawiciele MKSL uhonorowali  jak co roku specjalnym „grawertonem” najlepszego ucznia, który ponadto jest wielkim pasjonatem promowania   Morskiego Dywizjonu Lotniczego, a którym został w tym roku Jakub Boczyński. Nasz Prezes Honorowy – Aleksy Antoniewicz z kolei uhonorował pamiątkową plakietę dla Dyrekcji, Grona pedagogicznego oraz Pracowników Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku za długoletnią, owocną współpracę z Morskim Klubem Seniorów Lotnictwa.  Nie obyło się bez wzruszeń, łez i serdecznych uśmiechów. Przedstawiciele MKSL życzyli wszystkim udanych wakacji, a tym którzy skończyli naukę w Publicznym Gimnazjum, owocnych sukcesów w dalszej edukacji.

    Ps.

W imieniu własnym i całego Klubu MKSL oddział w Gdyni, składam całemu Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku serdeczne podziękowania za wieloletnią współprace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Daliście się zapamiętać jako wspaniali pedagodzy, wychowawcy i ludzie, którzy potrafili zawsze pomagać innym, tworzyć warunki do kształcenia wielu osobowości. Reprezentujecie pedagogów, którzy traktują prace nauczycielską jako powołanie, nadając celom wychowawczym i dydaktycznym nowe treści humanistyczne w duchu najważniejszych wartości człowieka, zapisując piękną kartę w historii oświaty naszego regionu. Za te wszystkie lata i chwile spędzone z Morskim Klubem Seniorów Lotnictwa – serdecznie dziękujemy, życząc Wam wszystkim pogody ducha na dalsze lata. Niech każdy następny dzień będzie okazją do odkrywania jego nowych uroków. Licząc, że zachowacie nas w życzliwej pamięci.

                                 Z lotniczym pozdrowieniem

                                                   fotoreporter i kronikarz MKSL Krzysztof Kirschenstein