Ostatnie pożegnanie kmdr. por. Henryka Szuberta

Po raz kolejny w ostatnim czasie spada na mnie smutny obowiązek powiadomienia i zarazem pożegnania w imieniu całej naszej braci lotniczej, naszego kolegi klubowego z MKSL oddział w Gdyni – kmdr. por. Henryka Szuberta, który zmarł w sobotę 7 października na wylew w Szpitalu Miejskim w Gdyni.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w sobotę 14 października 2017 roku o godz. 11.30 w Kościele Garnizonowym MW pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Gdynia-Oksywie ul. Śmidowicza 47. Około godz. 12.30 nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, na Cmentarz Wojskowy Marynarki Wojennej RP Gdynia-Oksywie. Rodzinie i Bliskim, wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci, składają prezes, zarząd oraz klubowicze MKSL oddział w Gdyni.

Kmdr por. w st. spoczynku Henryk Szubert urodził się 19 stycznia 1929 roku w Śremie (woj. poznańskie). Do roku 1939 ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, dalszą naukę przerwała wojna, dzień wyzwolenia – 23.01.1945 roku na zawsze pozostanie w Jego pamięci.
W połowie tego roku został przyjęty na szkolenie szybowcowe w Poznańskim Ośrodku Lotnictwa Cywilnego, które ukończył z kategorią „A” i „B”, zaś po przeszkoleniu został przyjęty do pracy jako pomocnik mechanika lotniczego i do obsługi wyciągarki szybowcowej. W 1946 roku został przeszkolony w pilotażu na samolocie łącznikowym Po-2, a w 1947 roku zaliczył na ocenę dobrą egzamin z pilotażu w Cywilnej Szkole Pilotów i Mechaników w Ligotce Dolnej. Do października 1948 roku pracował i wykonywał loty w Ośrodku Lotniczym, w tym czasie złożył dokumenty o przyjęcie jako ochotnika do Oficerskiej Szkoły Lotniczej, pragnąc zostać pilotem wojskowym.

15.10.1948 roku został powołany do odbycia wojskowej służby zasadniczej i wcielony do Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie w styczniu 1949 roku po szkoleniu unitarnym i złożeniu przysięgi wojskowej został skierowany na kurs radiotelegrafistów w CSS Marynarki Wojennej, zaś po jego ukończeniu skierowany do jednostki lotniczej MW w Wicku Morskim do pododdziału łączności – praca na radiostacjach. W 1950 roku zatwierdzony został do służby zawodowej. W 1954 roku na własną prośbę został przeniesiony do 34. plm MW na etat magazyniera spadochronowego, a od 1956 roku pełnił obowiązki Oficera Wyszkolenia Spadochronowego pułku, które pełnił do 1964 roku wykonując w tym czasie 58 skoków ze spadochronem, w tym 6 do morza.


W marcu 1964 roku został skierowany na kurs kierowników klubów w ASG w Rembertowie. Po ukończeniu kursu został mianowany na pierwszy stopień oficerski i skierowany do pełnienia dalszej służby w Garnizonowym Klubie Marynarskim w Gdyni-Oksywiu. W 1970 roku został przeniesiony do grupy Pomocniczych Jednostek Pływających na etat instruktora młodzieżowego, kolejno od dnia 01.05.1976 roku na Grupę Okrętów Hydrograficznych. W dniu 16.10.1979 roku przeniesiony został do rezerwy. Odznaczony: Krzyż Kawalerski OOP, Srebrny Krzyż Zasługi, medale: złoty, srebrny i brązowy „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz inne medale pamiątkowe. Warto nadmienić, że składał podania do OSL wielokrotnie, gdyż zawsze chciał zostać pilotem wojskowym, tym bardziej, że posiadał wcześniejsze przeszkolenie lotnicze na samoloty Po-2, i szybowce oraz, że przez pół roku był słuchaczem w Oficerskiej Szkole Łączności.

                                       Cześć Jego Pamięci