Ostatnie w tym roku spotkanie członków MKSL oddział w Gdyni

10 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” spotkali się członkowie Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa RP oddział w Gdyni.

Na początku zebrania prezes MKSL – kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za tak liczne przybycie. Następnie prezes MKSL złożył obecnym na zebraniu solenizantom życzenia urodzinowe wręczając tradycyjnie pamiątki klubowe.

Głównym punktem dzisiejszego zebrania była doniosła uroczystość wręczenia specjalnego podziękowania z zarządu głównego oraz pamiątkowy grawerton dla naszego dostojnego jubilata, (przy gromkim brawach) kończącego 90-te urodziny – kmdr nawig. w st. spocz. Kazimierza Gawrona.

Po tej wzruszającej chwili dla obecnych solenizantów nastąpiła dalsza część spotkania, na której to omówione zostały najbliższe plany stowarzyszenia, o których będę informował na bieżąco na łamach naszej strony. Ponadto kmdr dr rez. Mariusz Konarski przypomniał obecnym na zebraniu członkom o najbliższych planach Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku oraz zbliżających się obchodach święta MW z okazji jej 100 lecia.

Na koniec zebrania prezes MKSL złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życząc również wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku, obyśmy znowu mogli się spotkać w takim samym składzie.

Kmdr nawig. Kazimierz Gawron ur. 3 grudnia 1927 roku w Warszawie. W latach 1942-1944 członek tajnej organizacji harcerskiej „Szare Szeregi”, w 1944 ukończył tajne gimnazjum. W okresie sierpień 1944 – kwiecień 1945 – deportowany do Niemiec na roboty przymusowe. Po uzyskaniu świadectw dojrzałości liceum ogólnokształcącego w 1947 roku, w Jędrzejowie ochotniczo wstąpił do WP i w latach 1948-1949 był podchorążym na kursie nawigatorów w OSL Dęblin. Po promocji w stopniu chorążego
i z tytułem nawigatora lotnictwa wojskowego został skierowany na stanowisko nawigatora (wówczas obserwatora) załogi do 7 Pułku Bombowców Nurkujących w Poznaniu Ławicy (samoloty Pe-2). W lutym 1950 przeniesiony do 30 Pułku Lotniczego w Słupsku (kolejno w Gdyni), gdzie wykonywał obowiązki nawigatora załogi, kolejno klucza, eskadry i cz.p.o. pułku. W 1954 roku został wyznaczony na nawigatora 34. plm MW (zmienione na pomocnika d-cy pułku ds. nawigacji i bombardowania), zaś w latach 1957-1959 był st. pomocnikiem st. nawigatora Dowództwa Lotnictwa i OPL MW.
Po wykonaniu w składzie załogi (samoloty Pe-2, Tu-2, AN-2, Po-2 i inne) 650 lotów w czasie 600 godzin i z posiadaną 3 klasą nawigatora lotnictwa wojskowego zakończył służbę w składzie personelu latającego. W latach 1959-1963 pełnił obowiązki st. pomocnika Szefa Sztabu DL i OPL MW ds. stanowisk dowodzenia – dyżurnego odpowiedzialnego SD. W latach 1963-1964 był słuchaczem Wojskowego Kursu Operacyjno-Taktycznego przy WSMW, po ukończeniu którego (z wynikiem b. dobrym) został skierowany do dalszej służby jako starszy oficer Oddziału Operacyjnego i kolejno Systemów Kierowania Sztabu MW w Gdyni. W latach 1965-1978 uczestniczył okresowo jako przedstawiciel Sztabu MW na SD 2 KOPK w Bydgoszczy i zaangażowany w zagadnienia OPL MW opracował skrypt akademicki o tej tematyce dla potrzeb WSMW. W latach 1973-1974 był słuchaczem WKDO z teorii organizacji i zarządzania przy Sztabie Generalnym WP w Warszawie (również z wynikiem „5”). W roku 1969 został laureatem nagrody MON (III stopnia zbiorowa) za opracowanie w dziedzinie sztuki operacyjnej, zaś w 1973 roku nagrodzony wyróżnieniem MON w dziedzinie literatury (książka „Zdarzenia i zderzenia” o tematyce lotnictwa w MW). W 1985 roku ze względu na stan zdrowia przeniesiony został w stan spoczynku w stopniu komandora porucznika. Znany w środowisku wojskowym z uwagi na charakter zainteresowań – film amatorski i fotografia, (album „My polscy marynarze”, liczne przezrocza, foldery, wystawy) publicystyka i autorstwo książek o tematyce wojskowej, racjonalizacja – rozwiązania dla użytku w wojsku i inne, za co na światowych wystawach otrzymywał liczne wyróżnienia. Aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu naszego Klubu. W 2003 roku za działalność w Ruchu Oporu awansowany do stopnia komandora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, medalami honorowymi za zasługi dla województwa gdańskiego, ZBŻZ, MW, „Zasłużony Pracownik Morza” (srebrny). Za działalność na polu racjonalizatorsko-wynalazczym odznaczony m.in. belgijskim Krzyżem Kawalerskim „Pour Merite La Invention” oraz medalem „Im. Popowa” od Akademii Wynalazczej Federacji Rosyjskiej.