Marcowi jubilaci

W tym miesiącu nasi członkowie w osobach: płk pil. w st. spocz. Zofia Andrychowska, kmdr por. pil. w st. spocz. Włodzimierz Sztark, kmdr ppor. pil. w st. spocz. Innocenty Szelągowski, ppłk nawig. w st. spocz. Krzysztof Wacławski, kmdr por. dypl. pil. rez. Paweł Padias oraz kpt. instr. w st. spocz. Wiesław Kapturowicz obchodzą swoje urodziny. Wszystkim wymienionym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania w dobrym zdrowiu i kondycji, a także wytrwałości w realizacji osobistych i klubowych planów oraz spełnienia wszystkich marzeń, by krąg indywidualnych osiągnięć i sukcesów poszerzał się, a kolejne etapy życia przyniosły wam poczucie zadowolenia i otwierały drzwi na jeszcze wiele ciekawych przeżyć.

Prezes i zarząd MKSL oddział w Gdyni