Kwietniowi jubilaci

W tym miesiącu nasi członkowie w osobach: kmdr por. pil. w st. spocz. Jerzy Piwoński, kmdr por. pil. w st. spocz. Józef Litwin, kmdr ppor. pil. w st. spocz. Włodzimierz W. Woźniak, kpt. pil. w st. spocz. Wiesław Rozenbangier i kpt. pil. rez. Artur Jakubaszek obchodzą swoje urodziny. Wszystkim wymienionym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania w dobrym zdrowiu i kondycji, a także wytrwałości w realizacji osobistych i klubowych planów oraz spełnienia wszystkich marzeń, by krąg indywidualnych osiągnięć i sukcesów poszerzał się, a kolejne etapy życia przyniosły wam poczucie zadowolenia i otwierały drzwi na jeszcze wiele ciekawych przeżyć.