Ostatnie pożeganie ppłk pil. Leona Karkuta

Dziś po raz kolejny mam smutny obowiązek podzielić się na łamach naszego portalu, że wczoraj 6 maja 2018 roku odszedł z lotniczego grona – ppłk pil w st. spoczynku Leon Karkut. Człowiek niezwykle pogodny i skromny, który zapisał się w naszej pamięci jako wspaniały pilot myśliwski 34. plm MW, (pierwszy “As” w lotnictwie MW) oddany rodzinie i ojczyźnie, którą kochał bezgranicznie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 11.05.2018 roku w Sopocie o godz. 12.00.
                                                                        Część Jego Pamięci
Leon Karkut urodził się się 10 września 1930 roku w Janowie Lubelskim. Podczas wojny pracował w gospodarstwie. Szkołę podstawową ukończył w Janowie, a w 1946 roku rozpoczął naukę w gimnazjum pedagogicznym w Szczebrzeszynie (woj. zamojskie). W październiku 1950 roku został powołany do wojska i skierowany do pułku łączności w Warszawie, gdzie po roku służby z wynikiem pozytywnym ukończył kurs radiowy. Tam poprosił przełożonych o skierowanie go do OSL-5 w Radomiu, gdzie po promocji we wrześniu 1953 roku został skierowany do 34 PLM MW w Babich Dołach. Leon Karkut przyszedł do babidolskiego pułku wraz z ppor. Stanisławem Żeliszczakem, Leonem Sysiakiem, Stefanem Rajnikiem, Ryszardem Szkałubą i Stefanem Kukurowskim. Latał nieprzerwanie do jesieni 1970 roku. Wówczas ze względu na stan zdrowia zmuszony został do przejścia na inne stanowisko służbowe – Oddział Operacyjny MW w Gdyni. Tam pełnił służbę do 1985 roku. Na własną prośbę przeszedł na zasłużoną emeryturę.