Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Pucku

22  czerwca 2018 roku  w Publicznym Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, przedstawiciele MKSL oddział w Gdyni w osobach: Prezes Gdyńskiego Oddziału SSLW RP – kmdr por. pil. dypl. rez. Paweł Padias, kpt. mar. pil. rez. Artur Jakubaszek i inż. Włodzimierz Borek wzięli udział w uroczystościach zakończenia  roku  szkolnego 2017/18. W tym jakże ważnym nie tylko dla uczniów wydarzeniu wzięli udział również zaproszeni goście oraz całe grono pedagogiczne Gimnazjum.

Sala gimnastyczna odświętnie przygotowana na uroczystość, z trudem pomieściła uczniów, pedagogów i przybyłych gości. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18  tradycyjnie rozpoczęło się wprowadzeniem poczetu flagowego, odegraniu Hymnu Narodowego RP oraz przemówienia Pani Dyrektor, która  szczerze dziękowała wszystkim za ciężką pracę w roku szkolnym, podsumowując  ważniejsze wydarzenia oraz  konkursy, które odbyły się w szkole. Były również serdeczne podziękowania dla rodziców za ich zaangażowanie w działalność i kształtowanie dobrego wizerunku szkoły.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, dziękując za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży. Podczas uroczystego apelu dyrekcja i grono pedagogiczne wręczyło nagrody i dyplomy najlepszym uczniom oraz świadectwa. 

Również przedstawiciele MKSL uhonorowali jak co roku specjalnym „grawertonem” najlepszego ucznia, który ponadto jest wielkim pasjonatem promowania Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Nie obyło się bez wzruszeń, łez i serdecznych uśmiechów. Przedstawiciele MKSL życzyli wszystkim udanych wakacji, a tym którzy skończyli naukę w  Publicznym  Gimnazjum, owocnych sukcesów   w dalszej edukacji.