Odszedł kolejny członek MKSL w Gdyni – kmdr pil. w st. spoczynku Mieczysław Paprocki

Z  ogromną przykrością przekazuję informację, że 25 czerwca 2018 roku po ciężkiej chorobie w wieku 94 lat zmarł w Szpitalu Miejskim w Gdyni nasz wieloletni członek MKSL – kmdr pil. w st. spoczynku Mieczysław Paprocki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę tj. 30 czerwca o godz. 13.00 na cmentarzu MW Gdynia-Oksywie.

Rodzinie Zmarłego cały zarząd MKSL składa wyrazy współczucia.

                                                      Żegnaj Drogi Przyjacielu – Cześć Twojej Pamięci

Urodzony 5 września 1924 roku w Stryju na płd.-wschodnich Kresach II RP, w rodzinie kolejarza. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w rodzinnym mieście. Podczas okupacji pracował fizycznie przy budowie linii kolejowej, a później w kamieniołomach i tartaku. Do Wojska Polskiego wstąpił ochotniczo w 1944 roku. We wrześniu tegoż roku został przydzielony do kompanii fizylierów 9 zpp w Lublinie, a następnie przeniesiony do formującego się dywizjonu lotniczego na Majdanku koło Lublina. W listopadzie 1944 roku kandydaci do lotnictwa zostali przewiezieni do Zamościa na miejsce powstającej Zjednoczonej Wojskowej Szkoły Lotniczej WP. Po weryfikacji i badaniach lotniczo-lekarskich został zakwalifikowany do przeszkolenia na pilota. Na wiosnę 1945 roku Szkoła została przebazowana do Dęblina, gdzie już w OSL Mieczysław Paprocki kontynuuje rozpoczęte szkolenie teoretyczne i praktyczne na szkolnych samolotach UT-2. Wykonywał szkolenie na lotniskach w Ułężu
i Podlodowie. Podstawowy pilotaż ukończył w 1946 roku. Szkolenie na samolotach bojowych typu Ił-2 odbył w Radomiu na lotnisku Sadków. Po zakończeniu szkolenia został 14 grudnia 1947 roku promowany na chorążego pilota i skierowany do 6 plsz we Wrocławiu. W pułku tym latał jako pilot w 2 eskadrze szturmowej. Podczas pobytu na obozie letnim na lotnisku w Słupsku otrzymał rozkaz z DWL o przeniesieniu do Eskadry Lotniczej Marynarki Wojennej w Wicku Morskim koło Ustki. Po rozliczeniu się z pułkiem, w maju 1949 roku zameldował się w miejscu nowej służby. Latał tam jako pilot w 2 kluczu szturmowym do czasu przeformowania eskadry. W 1950 roku po utworzeniu na bazie eskadry 30. Pułku Lotnictwa MW w Słupsku, latał w eskadrze szturmowej tego pułku, uzyskując stopień podporucznika. W 1951 roku po ukończeniu w OSL Dęblin Kursu Doskonalenia Personelu Kierowniczego z Nawigacji i Bombardowania, został wyznaczony na stanowisko nawigatora eskadry szturmowej 30. pl MW. W latach 1954-1957 zajmował stanowisko nawigatora pułku i awansował na stopień porucznika, a potem kapitana. W 1955 roku jako pierwszy w Lotnictwie MW zdobył tytuł „Załoga Wyborowa”. W locie egzaminacyjnym na samolocie Ił-10 uzyskał najlepszy wynik z bombardowania i strzelania do wyznaczonych celów na poligonie. Od października 1957 roku do listopada 1959 roku był zastępcą ds. pilotażu dowódcy 30. plsz MW w Siemirowicach. W listopadzie 1959 roku został przeniesiony do Dowództwa Lotnictwa MW w Babich Dołach gdzie czasowo pełnił obowiązki st. nawigatora Lotnictwa Marynarki Wojennej. W okresie od 2 listopada 1960 roku do 14 grudnia 1961 roku przebywał w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej na Wyższym Kursie Operacyjno-Taktycznym, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Po zakończeniu kursu został skierowany do dalszej służby na stanowisko st. pomocnika ds. lotnictwa w Oddziale Operacyjnym Sztabu Głównego Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1962 roku awansował na stopień komandora ppor., a w 1967 roku na stopień komandora por. i został wyznaczony na stanowisko st. inspektora Oddziału Operacyjnego Sztabu MW. Na emeryturę odszedł w 1975 roku. Po przejściu na emeryturę do 1982 roku pracował w Dowództwie Marynarki Wojennej jako cywilny pracownik wojska. Mieszkał w Gdyni. Był członkiem MKSL od 1985 roku. Interesował się malarstwem. Sam amatorsko malował obrazy olejne i akwarele. Latał do połowy lat 60-tych na samolotach tłokowych UT-2, Po-2, Ił-2, Ił-10, Jak-11 oraz na samolotach odrzutowych MiG-15, MiG-15bis i Lim-5M. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalami wojskowymi, a w tym złotym, srebrnym i brązowym medalem “Za Zasługi dla Obronności Kraju”.