MKSL na Walnym Zjeździe SSLW RP

W dniach 26-27 września 2018 roku odbył się w obiektach Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie Walny Zjazd Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.  W zjeździe uczestniczyli Prezes MKSL – Paweł Padias, sekretarz MKSL – Włodzimierz Borek i członek MKSL – Mariusz Konarski

W pierwszym dniu obrad, sprawozdanie z działalności w minionej kadencji przedstawili – Prezes Zarządu Głównego gen. pil. Franciszek Macioła oraz przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W drugim dniu obrad wybrano Prezesa Zarządu Głównego i władze stowarzyszenia. Prezesem na obecną kadencję został ponownie wybrany gen. pil. Franciszek Macioła, a wiceprezesami generałowie piloci: Lech Majewski i Czesław Mikrut. Sekretarzem nadal pozostał płk pil. Zenon Zgoła. Pozostali kandydaci do władz stowarzyszenia zaproponowani przez Komisję Wyborczą zostali wybrani jednomyślnie.

Oddziały Stowarzyszenia za swoją działalność zostały nagrodzone medalami i pamiątkowymi książkami. Morski Klub Seniorów Lotnictwa został uhonorowany medalem oraz medalem dla Gimnazjum w Pucku im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego z którym od lat współpracujemy. Krakowski Oddział Stowarzyszenia uhonorował nas swoją publikacją książkową Jerzego Kucka pt. „100 lat lotnictwa wojskowego w Małopolsce”.

W przerwach obrad uczestniczyliśmy w zwiedzaniu Szkoły Orląt i 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego,

a także na serdecznych spotkaniach przy kawie, wspominając minione lata i wymieniając doświadczenia.

Wszystkim kolegom uczestniczącym w zjeździe dziękujemy za miłe chwile i życzymy pomyślności.

Z lotniczym pozdrowieniem członkowie MKSL w Gdyni.