Zabytkowy samolot TS-8 Bies symbol Babich Dołów wrócił na swoje miejsce.

6 października 2018 roku samolot TS-8 Bies wrócił po remoncie w Wojskowych Zakładach lotniczych nr 1 w Łodzi. Postawiony w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego dowódcy i grupy żołnierzy zawodowych pełniących służbę w 34 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK w Gdyni Babich Dołach. Po 21 latach wykonano pierwszy remont, co zapisano na liście umieszczonym w butelkowej kapsule czasu.

9 maja 2004 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 plm i Sympatyków lotnictwa pod samolotem postawiono kamień z pamiątkowa tablicą. “Tym co serce i młodość poświęcili lotnictwu i ojczyźnie służąc na lotnisku Oksywie – Babie Doły“.  Z okazji przypadającego w tym roku 100 lecia lotnictwa wojskowego postanowiono poddać samolot remontowi. Uwzględniono to w Gdyńskim Budżecie Obywatelskim, co spotkało się z poparciem mieszkańców osiedla oraz stowarzyszeń lotniczych i żołnierskich.

W wykonanie przedsięwzięcia zaangażowały się: Urząd Miasta Gdyni, Laboratorium Inowacji Społecznych – prowadzący projekt, Gdyńskie Centrum Sportu,Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 34 plm OPK i Sympatyków Lotnictwa, Morski Klub Seniorów Lotnictwa, 21 Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Klub 43 Bazy Lotnictwa Morskiego oraz wiele innych osób. W czerwcu br samolot przetransportowano do Wojskowych Zakładów Remontowych Nr 1 w Łodzi i tam przeprowadzono remont, który śledziliśmy na stronach internetowych. Z dnia na dzień samolot piękniał i nabierał blasku.

W dniu 5 października wrócił na swoje miejsce, a 6 października dokonano jego symbolicznego odsłonięcia. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście z UM, GCS, LIS, Rady Dzielnicy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy osiedla. Uroczystego odsłonięcia dokonali Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek Łucyk, Prezes Stowarzyszenia oficerów Rezerwy 34 plm OPK i Sympatyków Lotnictwa płk pil. Leopold Stachowski, Prezes Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa kmdr por. dypl. pil. Paweł Padias, Prezes 21 Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kmdr por. BL Edward Golis. Przeprowadzono konkurs wiedzy lotniczej dla uczestników uroczystości. Wydano okolicznościową pocztówkę i medal. Wykonano wspólne zdjęcie dołączone do umieszczonej w samolocie kapsule czasu.

Po uroczystości pod samolotem nastąpiło spotkanie w Klubie 43 BLM, gdzie podziękowano wszystkim zaangażowanym w projekt, wspominano dawne lata i planowano dalsze przedsięwzięcia na osiedlu.
100 lecie Lotnictwa Wojskowego uczciliśmy godnie.  Z lotniczym pozdrowieniem współorganizatorzy projektu.