Pierwsze w Nowym Roku spotkanie członków MKSL oddział w Gdyni

13 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” odbyło się pierwsze, w tym roku comiesięczne spotkanie członków Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa RP oddział w Gdyni.

Prezes MKSL – kmdr por. dypl. pil. Paweł Padias na wstępie zebrania złożył wszystkim obecnym członkom najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego 2019 Roku oraz wymienił dostojnych jubilatów naszego stowarzyszenia, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje urodziny.

Kolejnym punktem było złożenie specjalnych podziękowań w postaci listu gratulacyjnego za wkład na rzecz umacniania, wspierania oraz dalszego rozwoju naszego stowarzyszenia na wielu polach społecznych. Po tym miłym akcencie – kmdr Paweł Padias podsumował ubiegłoroczny plan naszego zaangażowania w działalność naszego klubu na arenie krajowej oraz przedstawił w telegraficznym skrócie najbliższe plany klubu ze zbliżającymi się uroczystościami na których MKSL będzie starał się być obecny. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej; Józef Litwin i Edward Budzyń złożyli całoroczne sprawozdanie z działalności klubu pod kontem finansowym i organizacyjnym. Działalność całego zarządu i stowarzyszenia po raz kolejny została oceniona wzorowo, za co im wszystkim dziękujemy. W trakcie zebrania głos zabrał członek klubu – kmdr dr rez. Mariusz Konarski oraz fotoreporter Krzysztof Kirschenstein, którzy zapoznali obecnych na zebraniu członków o zbliżających się obchodach 100 lotnictwa MW w przyszłym roku, zachęcając wszystkich obecnych członków do jeszcze większego zaangażowania się w integracje środowiska lotniczego.

Dzisiejsze spotkanie już tradycyjnie przeciągnęło się do późnych godzin popołudniowych, na co wpływ miała niewątpliwie od samego początku serdeczna i unikatowa atmosfera jaką przygotował prezes oraz cały zarząd naszego klubu za co im serdecznie dziękujemy. Spotkanie zostało zakończone pamiątkowym zdjęciem obecnych członków MKSL oddział w Gdyni.