Marcowi jubilaci z MKSL

W tym miesiącu nasi członkowie w osobach: płk pil. w st. spocz. Zofia Andrychowska, kpt. instr. spodach. w st. spocz. Wiesław Kapturowicz, kmdr por. dypl. pil. rez. Paweł Padias, kmdr por. dypl.  pil. w st. spocz.Włodzimierz Sztark, ppłk nawig. w st. spocz. Krzysztof Wacławski i kmdr ppor. pil. w st. spocz. Innocenty Szelągowski obchodzą urodziny. Wszystkim wymienionym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania w dobrym zdrowiu i kondycji, a także wytrwałości w realizacji osobistych i klubowych planów oraz spełnienia wszystkich marzeń, by krąg indywidualnych osiągnięć i sukcesów poszerzał się, a kolejne etapy życia przyniosły Wam poczucie zadowolenia i otwierały drzwi na jeszcze wiele ciekawych przeżyć.

Z lotniczo-morskim pozdrowieniem prezes oraz cały zarząd MKSL oddział w Gdyni