Marcowe spotkanie MKSL oddział w Gdyni

10 marca 2019 roku o godz. 11.00 jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” spotkali się członkowie Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa RP oddział w Gdyni. Kolejne nasze spotkanie jest założonym celem wzmacniania więzi międzypokoleniowej i zacieśnieniem kontaktów ze środowiskiem lotniczo-morskim. Ponadto jest to kolejna okazja do spotkania się w zacnym gronie oficerów i żołnierzy Lotnictwa Marynarki Wojennej i byłego 34. plm MW i OPK.

Na początku zebrania wiceprezes MKSL – kpt. nawig. rez. Jan Gronda podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za tak liczne przybycie. Po tym krótkim wstępie, obecni członkowie naszego klubu uczcili minutą ciszy zmarłego kolegę – kmdr dypl. pil. Zdzisława Ostałowskiego, którego pożegnaliśmy w piątek 8 marca 2019 roku oddając mu ostatnią posługę naszego braterstwa! Następnie wiceprezes złożył obecnym na zebraniu dostojnym jubilatom życzenia urodzinowe; Wiesławowi Kapturowiczowi, Innocentemu Szelągowskiemu, Włodzimierzowi Sztark, Jarosławowi Andrychowskiemu i niestety nieobecnej dziś Pani Zofii Andrychowskiej.

Kolejnym punktem dzisiejszego zebrania było naszkicowanie najbliższych planów naszego stowarzyszenia w nadchodzących uroczystościach, na które zostaliśmy już zaproszeni. (m.in. wizyta 15 marca br. delegacji MKSL na uroczystościach święta szkoły MDL w Pucku, czy zbliżających się obchodach 25-lecia Brygady Lotnictwa MW) Wśród wiodących tematów było dziś poruszenie naszych awansów, wznowienia naszej książki klubowej oraz  renowacja grobu śp. kpt. mar. pil. Adolfa Stępkowskiego, którego życiorys przedstawił dziś kmdr dr rez. Mariusz Konarski.

Ponadto Jan Gronda odczytał komunikat z zarządu w Poznaniu na wsparcie finansowe pomnika dla naszych zasłużonych pilotów, walczących w II wojnie światowej w Normandii. Na dzisiejszym zebraniu został też rozpatrzony wniosek o przyjęcie do naszego stowarzyszenia państwa Krystyny i Edwarda Golańskich. Pani Krystyna, wieloletni pracownik Korpusu Lotniczego we Wrocławiu, a ppłk pil. w st. sp. Edward Golański był pilotem w 25. PLM Pruszcz Gdański. Po spisaniu na stan zdrowia był DKL-em w Pruszczu Gdańskim, a następnie Węzły Naprowadzania PSD Gdynia Grabówek, Koleczkowo, Władysławowo. Po raz kolejny dzisiejsze spotkanie znowu przeciągnęło się do późnych godzin popołudniowych, na co wpływ miała, niewątpliwie od samego początku ciekawa i unikatowa atmosfera.

Oby jak największe grono wielbicieli lotnictwa i samych ludzi bezpośrednio z nim związanych mogło długo się cieszyć tak wzruszającymi i pięknymi chwilami. W ten sposób historia naszego środowiska lotniczo-morskiego wciąż trwa i żyje.

Ps. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje przesyła rodzinie  z powodu śmierci – kmdr dypl. pil. Zdzisława Ostałowskiego; prezes, zarząd oraz członkowie MKSL oddział w Gdyni.