MKSL na obchodach Święta Lotnictwa Polskiego

Obchody Święta Lotnictwa Polskiego w Gdyni rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów przez delegacje, pod Pomnikiem Lotników na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu oraz zniczy na grobach lotników, a następnie pod samolotem TS-8 “Bies” na Babich Dołach, w asyście pocztów sztandarowych Koła nr 21 ZŻWP i Szwadronu Kawalerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich . Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes Stowarzyszenia Oficerów 34. plm i Sympatyków Lotnictwa płk pil. w st. spoczynku Leopold Stachowski. Wiązankę złożyła wspólna delegacja przedstawicieli trzech organizacji związkowych działających w Babich Dołach, Stowarzyszenia Oficerów 34. plm i SL z prezesem panem Leopoldem Stachowskim, prezesem Morskiego Klubu Seniorów lotnictwa Wojskowego kmdr. dypl. pil. rez. Pawłem Padiasem i prezesem honorowym MKSL panem płk pil. w st. spoczynku Aleksym Antoniewiczem oraz prezesem Koła nr 21 ZŻWP panem Edwardem Golisem. Delegacja Pomorskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP z panem Eugeniuszem Podolakiem. Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZRP pan Stanisław Kalski, delegacje 43. Bazy Lotnictwa Morskiego z kmdr por. Markiem Drabarczykiem oraz przedstawicielami Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej,  a także delegacji Bractwa ORP „Warszawa”.   Główne uroczystości obchodów odbyły się w Klubie Garnizonowym, gdzie po odegraniu Hymnu Lotników przybyłych gości i członków organizacji przywitał prezes Leopold Stachowski. Zostały też wręczone odznaczenia z okazji obchodów Święta Lotnictwa oraz obchodów 100- lecia odzyskania Niepodległości.  Za działalność związkową, społeczną oraz patriotyczno obronną, Komandorią Honorowej Odznaki Organizacyjnej SWiR SZRP odznaczeni zostali; pan gen. BL Grzegorz Sobczyński, pan Zenon Smolarek i pan Jan Chlebek, odznaczenia wręczał pan Stanisław Kalski. Gwiazdą 100 – lecia Polski Niepodległej odznaczeni zostali; pan Julin Sztandara, por. Kaw. Och. Adam Zając, wach. Kaw. Och. Mirosław Karpyza i kmdr ppor. Jacek Strauss. Odznaką Jubileuszową Polska Niepodległa 1918-2018, pan Aleksy Antoniewicz oraz kmdr ppor. Jacek Strauss.  Za zasługi w działalności pro obronnej medalem pamiątkowym 75 –lecia LOK panowie; Marek Sikorski, Paweł Padias i kmdr por. BL Sławomir Dzięgielewski.  Za zaangażowanie w działalności na rzecz środowiska wojskowego medalem ”Złote Serce” wyróżniona zastała pani Krystyna Fuja. Dalsza część uroczystości przebiegła w biesiadnej atmosferze.