75 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH W EUROPIE

Bardzo skromne obchody rocznicy odbyły się w dniu 8 maja w m. Gdynia Babie Doły, ze względu na epidemię COVID-19 . W uroczystości brali udział tylko przedstawiciele organizacji związkowych działających w dzielnicy Babie Doły, Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34. plm i SL i Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Wojskowego oraz Koła nr 21 ZŻWP, a także przedstawiciele Brygady Lotnictwa Morskiego. Pod Pomnikiem Lotników krótką przemowę wygłosił prezes SOR 34. plm płk. pil. Leopold Stachowski oraz złożona została wiązanka kwiatów w asyście marynarzy.  Następnie uroczystości przeniosły się pod Obelisk Bohaterskich Obrońców Kępy Oksywskiej i I Brygady Pancernej. W złożeniu wiązanki uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34. plm i SL z prezesem płk. pil. Leopoldem Stachowskim i płk. pil. Aleksym Antoniewiczem – Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Wojskowego z prezesem kmdr. pil. Pawłem Padiasem i płk. nawig. Krzysztofem Wacławskim oraz z przedstawicielami Koła nr 21 ZŻWP z prezesem Edwardem Golisem i płk. Zenonem Smolarkiem.
Tekst Edward Golis. Zdjęcia Paweł Padias i Edward Golis