SPOTKANIE INTEGRACYJNE STOWARZYSZEŃ SOR 34. plm i MKSL oddział w Gdyni

W dniu 21 czerwca odbyło się spotkanie integracyjne wojskowych organizacji związkowych działających na terenie Gdyni. Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 plm i Sympatyków Lotnictwa oraz Koła nr 21 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Spotkanie rozpoczęło się od odegrania Hymnu Lotników, otworzył je prezes SOR 34. plm i SL płk Leopold Stachowski, witając wszystkich przybyłych oraz przedstawiając prezesów pozostałych organizacji. Pogratulował awansu do stopnia pułkownika rezerwy, prezesowi MKSL panu Pawłowi Padias. Następnie głos zabrał prezes Koła nr 21 Edward Golis, witając przybyłych gości w osobach prezesa Pomorskiego Związku Weteranów i Rezerwistów pana kmdr BL Eugeniusza Podolaka, przedstawiciela Pomorskiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pana kmdr Wincentego Kurowskiego oraz przedstawiciela Centrum Operacji Morskich, Dowództwa Komponentu Morskiego oraz członka Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowych ONZ pana kmdr ppor. Piotra Bartosika. Z powodu ograniczeń ze względu na COVID19, w dniu 08.05 odbyły się okrojone uroczystości 75 rocznicy Zakończenia Działań Wojennych w Europie, uczestniczyły w nich delegacje organizacji działających w Babich Dołach. Z okazji obchodów 39 rocznicy powstania ZŻWP w uznaniu szczególnych zasług w działalności społecznej i organizacyjnej na rzecz środowiska wojskowego, Zarząd Główny ZŻWP wyróżnił złotym medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP; panów Leopolda Stachowskiego, Zenona Smolarka, Marka Sikorskiego, Pawła Padias, Ryszarda Lorczyńskiego. Dekoracji dokonał pan kmdr Wincenty Kurowski. W uznaniu szczególnych zasług w umacnianiu pokoju na świecie Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wyróżniło Odznaką Pamiątkową „ Honorowa Gwiazda Weterana „ pana kmdr por. BL Edwarda Golis. W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu Tradycji Oręża Polskiego oraz w działalności społecznej, organizacyjnej i patriotyczno-obronnej Zarząd Koła nr 21 wyróżnił srebrnym medalem Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczypospolitej pana kmdr Eugeniusza Podolaka. W uznaniu szczególnych zasług w propagowaniu wśród członków zainteresowania sportem i zdrowym stylem życia, Narodowa Fundacja Rozwoju Sportu wyróżniła pana kmdr Pawła Padias Medalem „Sport w Służbie Ojczyzny”.  Rozdane zostały też medale okolicznościowe z okazji 100 lecia urodzin Jana Pawła II. Z okazji 90-tych urodzin mjr mgr inż. Zdzisława Tokarskiego oraz 85 urodzin st. chor. sztab. techn. osprz. lotn. Tadeusza Pawłowskiego wręczono jubilatom pamiątkowe plakiety z najlepszymi życzeniami od Zarządu i kolegów MKSL. Wręczono również pamiątkowe życzenia kwietniowym i majowym jubilatom. Pokazaliśmy część naszej pracy na rzecz zachowania grobu kpt. mar. pil. Adolfa Stempkowskiego /porządkowanie nagrobka, wklejenie gapy pilota i zdjęcia kapitana/. Dalsza część spotkania upłynęła w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze przy wspólnym obiedzie, kawie , słodkościach i szampanie. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo i życzymy dużo zdrowia. Dziękujemy kierowniczce Klubu Garnizonowego pani Małgorzacie Łubkowskiej za profesjonalne zabezpieczenie logistyczne naszego spotkania.  Z lotniczym pozdrowieniem prezes MKSL.