Ostatnia droga mjr. inż. mgr w st. spoczynku Zdzisława Tokarskiego

Jeszcze nie ucichły w naszych sercach mowy pożegnalne po naszych dwóch kolegach, a już 26 grudnia 2020 roku dowiedziałem się, że nasza lotnicza rodzina straciła kolejnego członka gdyńskiego stowarzyszenia – mjr. mgr. inż. w st. spoczynku Zdzisława Tokarskiego. I znowu mi przychodzi tu ze smutkiem i żalem przekazać wiadomość o śmierci człowieka szlachetnego, uczciwego i wzorowego żołnierza, wywodzącego się z personelu naziemnego. Zawsze koleżeński, wesoły z poczuciem humoru, który towarzyszył mu do samego końca. Pogrzeb odbędzie się 5 stycznia 2021 roku o godz 13.30 na Srebrzysku. Msza o godz. 12.00 w Sopocie, kościół na Brodwinie.