76 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH W EUROPIE

W dniu 8 maja w Gdyni Babich Dołach odbyły się uroczyste obchody 76 Rocznicy Zakończenia Działań Wojennych w Europie. Jak co roku w uroczystościach uczestniczyły delegacje działających w dzielnicy organizacji związkowych. Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 34 plm i Sympatyków Lotnictwa z prezesem płk. Leopoldem Stachowskim, Morski Klub Seniorów Lotnictwa Wojskowego z prezesem kmdr. Pawłem Padias i Koło nr 21 ZŻWP z prezesem kmdr. por BL Edwardem Golis. Gościnnie uczestniczyła delegacji Związku Weteranów i Rezerwistów WP z prezesem kmdr. BL Eugeniuszem Podolakiem. W czasie uroczystości głos zabrali płk. Leopold Stachowski oraz prezes honorowy Koła nr 21 płk Zenon Smolarek omawiając genezę zakończenia działań wojennych. Delegacje złożyły wiązanki i znicze pod Pomnikiem Lotników oraz pod Obeliskiem Bohaterskich Obrońców Kępy Oksywskiej.

                                      CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Uroczystości przebiegały z zastosowaniem reżimu sanitarnego i ilości uczestników. Czekamy na poluzowanie obostrzeń i życzymy członkom i sympatykom zdrowia w tych trudnych czasach.