ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej im.Mariusza Zaruskiego w Pucku, na uroczyste zakończenie roku szkolnego w dniu 25 czerwca udała się delegacja Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w składzie prezes kmdr dypl. pil. Paweł Padias, kpt. inż. pil. Artur Jakubaszek, kpt.inż. nawigator Jan Gronda. Uroczyste obchody zostały otwarte Hymnem Państwowym i wprowadzeniem sztandaru szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Zdzisław Pruchniewski witając przybyłych gości w osobach Burmistrza miasta Pucka pani Hanny Pruchniewskiej, przedstawicieli Kuratorium Oświaty oraz delegacji organizacji związkowych i rodziców. Wręczone zostały nagrody dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, przez dyrektora szkoły oraz organizacje związkowe. Delegacja Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa wyróżniła ucznia, który osiągnął najlepszy wynik z historii. Głos zabrała też Burmistrz Miasta Pucka, która złożyła życzenia uczniom kończącym szkołę. Odbyło się uroczystość przekazania sztandaru szkoły. Końcowym akordem była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Spotkanie zakończyliśmy wizytą w gabinecie dyrektora szkoły. Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej im.Mariusza Zaruskiego a także gronu pedagogicznemu życzymy, zdrowych i spokojnych wakacji.