Niecodzienne pasje kmdr nawig. w st. spocz. Kazimierza Gawrona

Autorem dzisiejszego opracowania jest nasz wieloletni, i cieszący się należytą mu estymą – kmdr nawig. w st. spocz. Kazimierz Gawron. Kaziu uchodzi za wytrawnego gawędziarza, który z niesamowitą swadą potrafi godzinami opowiadać o swojej służbie w lotnictwie morskim. Tak też było i tym razem, kiedy opowiedział mi o swojej pasji, którą realizował w czasie wolnym od służby. Dziś dzieli się z nami na łamach naszej strony.

Bezszwowa uprząż zabezpieczająco-asekuracyjna z regulacją (skrótowiec: BUZAR)

Bezszwowa uprząż zabezpieczająco-asekuracyjna (BUZAR) jest urządzeniem technicznym do wielostronnego wykorzystania. Wykorzystanie polega na założeniu na osobę, którą może być mężczyzna lub kobieta o rozmiarach przewidzianym europejską normą dla odzieży dla osób dorosłych o dowolnych proporcjach ciała, zwanej dalej użytkownikiem, i w dowolnej pozycji: stojącej, siedzącej, półleżącej i leżącej. Użycie polega na założeniu na użytkownika i dopasowaniu według jego figury w celu ograniczenia wykonywania jakichkolwiek ruchów w każdej z wymienionych wyżej postaw.

Wielostronne wykorzystanie odbywa się w dwóch trybach:

  • w trybie zabezpieczenia, gdy zachodzi konieczność zabezpieczenia otoczenia i użytkownika przed agresywnymi ruchami użytkownika, niebezpiecznymi dla jego otoczenia lub jego samego oraz usytuowania w określonej pozycji osoby, która nie może dokonać tych ruchów przy pomocy własnych narządów ruchu;

  • w trybie asekuracyjnym, gdy zachodzi konieczność zabezpieczenia użytkownika przed upadkiem z wysokości lub w przypadku występowania u niego niekontrolowanych ruchów stanowiących zagrożenie dla niego, albo gdy nie jest w stanie poruszać się samodzielnie ze względu na niepełnosprawność narządu równowagi.

Dla realizacji tych celów uprząż stanowi ekwiwalent odzieży dzięki swojej konstrukcji pozwalającej na nieskomplikowane założenie i dopasowanie, stanowiące warunek użyteczności dostosowanie do figury użytkownika, przyjęcia odpowiedniej pozycji i łatwe zdjęcie; wszystkie czynności są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i umożliwiają nieograniczone wykonywanie funkcji fizjologicznych.

W przypadku zastosowania jako środek zapobiegający agresji użytkownika może być potrzebne użycie siły fizycznej lub innych środków określanych jako środki przymusu bezpośredniego.

BUZAR jest urządzeniem technicznym, w którym wykorzystano technologię bezszwową. Ma to związek z głównym założeniem, że skuteczność działania uzależniona jest od dokładności dopasowania do figury użytkownika. W związku z tym, że okoliczności wykorzystania związane są z udziałem osób, do których dopasowanie nie może być z góry przewidziane – ma on specyficzną konstrukcję pozwalającą na pełną elastyczność i jednocześnie odporność na ewentualne użycie przeciwdziałającej siły fizycznej użytkownika. Wzmiankowana wcześniej bezszwowość spełnia ten warunek i upraszcza konstrukcję w sposób nie wymagający użycia do wykonania produktu jakiegokolwiek oprzyrządowania. Jedyne przyrządy niezbędne do wykonania uprzęży to nożyczki (krawieckie) i zapalniczka.

Uprząż stanowi suplement odzieży i uwzględnia parametry z nią związane, między innymi warunek neutralnego oddziaływania na skórę ludzką. Podstawowymi materiałami, z których jest wykonana są elementy z tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, dostępne w handlu. Są nimi: taśma o dużej wytrzymałości, dwuczęściowe klamry używane powszechnie do wszelkiego rodzaju pasów z regulatorami, oddzielne regulatorki oraz gumowe nakładki amortyzacyjne do pasów naramiennych.

Jako wspomniany suplement odzieży uprząż składa się z górnej części podstawowej, określonej jako kamizelka i z części dolnej uzupełniającej, określonej jako spodnie. Połączenie obu części tworzy formę kombinezonu. Kamizelka składa się z karczka wyposażonego w regulowany kołnierzyk, pionowych pasów lewego i prawego o regulowanej długości w dolnej części i pasa głównego spinającego pasy pionowe, o regulowanym obwodzie i zapinanego z lewej strony. Pasy pionowe wyposażone są w regulację długości z przodu i z tyłu i w części piersiowej posiadają uchwyty typu kajdankowego z regulacją obwodu nadgarstka.

Spodnie wykonane są z taśmy o regulowanej długości, z dołu zakończone uchwytami typu kajdanowego o regulowanym obwodzie, zapinanymi powyżej stawu skokowego. Całość waży około dwóch kilogramów (2 kg) i może być złożona w sposób ułatwiający transport.

Uprząż może być wykonana w sposób nie wymagający trybu produkcyjnego w zakładzie przemysłowym. Wymaga ona jedynie certyfikacji dotyczącej właściwości wytrzymałościowych oraz certyfikacji medycznej w związku z charakterem jej użycia. Konstrukcja uprzęży wyklucza założenie jej w sposób niebezpieczny dla użytkownika, w pewnym sensie spełniając założone wymogi. Daje użytkownikowi pewien komfort w każdym położeniu, nie ograniczając także czynności fizjologicznych. W przypadku użycia uprzęży jako sprzętu BHP wymaga ona certyfikacji odpowiednich dla urządzeń w tej kategorii. W przypadku użycia jako sprzętu medycznego wymaga certyfikacji klinicznej. Jako sprzęt mający zastosowanie w przypadku użycia jako środek przymusu bezpośredniego wymaga odpowiedniej homologacji.

Przedstawiony wyżej opis dotyczy modelu w skali 1:1, mającego cechy prototypu i stanowiącego modyfikację wzoru przemysłowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP pod nazwą „Uprząż usztywniająco-zabezpieczająca”. Dokładny opis konstrukcji i działania uprzęży, a także sposobu jej wykonania w postaci algorytmu i cech materiałów, z których została wykona mogą być przedstawione na życzenie.