82 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Rocznicowe odchody 82 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Pucku rozpoczęła msza św w intencji Ojczyzny w puckiej farze. Na mszy obecne były poczty sztandarowe organizacji społecznych ,władze Miasta Pucka z burmistrz Pucka Hanną Pruchniewską, posełem na Sejm RP Kazimierzem Plocke , przewodniczącym Rady Miasta panem Piotrem Kozakiewiczem, delegacje służb mundurowych i organizacji związkowych oraz mieszkańców Pucka. Po mszy w asyście Puckiej Orkiestry Dętej w pochodzie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz przy ulicy Lipowej. Po odegraniu Hymnu Państwowego odbyły się okolicznościowe przemówienia, burmistrz Miasta Pucka Hanny Pruchniewskiej , oraz przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kozakiewicza . Następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki i znicze pod Miejscem Pamięci Lotników Morskiego Dywizjonu Lotniczego . Wiązanki składały delegacje Urzędu Miasta Pucka , Służb Mundurowych z Pucka , 43 bat. saperów FOW, 43 Bazy LM z Gdyni, Związku Weteranów i Rezerwistów WP z Pucka ,Koło nr 21 ZZWP z Gdyni Babie Doły, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Pucka , Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy LOK z Pucka, Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Uroczystość zakończył Hymn Kaszubów… Chwała Bohaterom