Fraszki z kogutkiem

“SKOJARZENIA” Blok 3/5
Na przedstawionych rysunkach pokazano sytuacje w formie abstrakcyjnej, jednak każdy z rysunków ma tytuł. Zadaniem uczestnika konkursu jest znalezienie po jednym słowie do każdego rysunku, dającego się z nim skojarzyć /np. 1-woda, 2-ziemia itd./
Za każde odgadnięte słowo z rys. uczestnik otrzymuje 10pkt. tj max 60 za wszystkie.
Rozwiązania należy wysyłać sms-em na nr 505 592 911 do dnia 19 lutego 2022.
Życzymy miłej zabawy