Lipcowi jubilaci MKSL oddział w Gdyni

W tym miesiącu nasi członkowie w osobach: kmdr por. mgr w st. spocz. Władysław Kurchan, kmdr por. pil. w st. spocz. Jerzy Kawecki, kmdr ppor. pil. w st. spocz. Julian Staniewski,  por. mgr w st. spocz. Edward Budzyń oraz st. chor. sztab. w st. spocz. Henryk Borowiecki, obchodzą urodziny. Wszystkim wymienionym solenizantom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania w dobrym zdrowiu i kondycji, a także wytrwałości w realizacji osobistych i klubowych planów oraz spełnienia wszystkich marzeń, by krąg indywidualnych osiągnięć i sukcesów poszerzał się, a kolejne etapy życia przyniosły wam poczucie zadowolenia i otwierały drzwi na jeszcze wiele ciekawych przeżyć.

Jednocześnie pragniemy złożyć w tym miesiącu naszemu klubowemu koledze kmdr. mgr w st. spocz. Marianowi Skąmskiemu, który kończy 95 lat! szczególne podziękowania za włożony wysiłek i nieocenione zasługi dla naszego kapitału klubowego. Skrywamy głęboką nadzieje, że nadal będziesz z nami wspólnie zapisywał się w historii naszego klubu. Dziękujemy Ci za ofiarność i przyjacielską postawę podczas stawianych zadań. Niech nie opuszcza Cię wciąż ta niespożyta energia do stawiania czoła nowym wyznaniom, a kolejny etap życia przyniesie poczucie zadowolenia, spełnienia i otworzy drzwi do wielu ciekawych przeżyć.

                                            Prezes i koledzy z MKSL oddział Gdynia