Ostatnia droga mjr. pil. Pawła Armatyńskiego

Dziś po raz kolejny mam smutny obowiązek podzielić się na łamach naszej strony informacją, że z naszego klubowego grona w dniu 4 września 2020 roku odszedł do niebieskiego dispersalu – mjr pil. w st. spocz. Paweł Armatyński.

Urodził się 4 sierpnia 1949 roku w Gdańsku w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Oliwie, które ukończył w 1967 roku. Po raz pierwszy zetknął się z lotnictwem w 1966 roku, kiedy to rozpoczął latanie na szybowcach w Aeroklubie Gdańskim. Pierwszym jego instruktorem latania był Zbigniew Kwiczała, pilot Dywizjonu 302 w Anglii. Latem 1966 roku ukończył kurs szybowcowy w Lisich Kątach pod Grudziądzem, gdzie wykonał swój pierwszy samodzielny lot na szybowcu „Czapla”. Po maturze zdał egzaminy i został przyjęty do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1967 roku w czasie wakacji ukończył kurs latania na samolotach i w sierpniu wykonał pierwszy samodzielny lot na samolocie Junak-3. Podczas nauki w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej latał na samolotach: TS-11 „Iskra” i Lim-5. Po ukończeniu nauki został promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika i otrzymał przydział do 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK w Babich Dołach, kontynuując dalsze latanie na samolotach: Lim-5 oraz MiG-21. Uzyskał ogólny nalot 1520 godzin. Zdobył pierwszą klasę pilota wojskowego. W dniu 13 grudnia 1981 roku, za przekonania polityczne, został odsunięty od latania i wysłany do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, gdzie spędził 11 miesięcy.
W 1982 roku został zmuszony do napisania prośby o zwolnienie z wojska. 6 stycznia 1983 roku zakończył służbę wojskową w stopniu kapitana oraz grupą
zdrowia A2 – zdolny do służby lotniczej bez ograniczeń. W dniu 31 lipca 1991 roku Minister Obrony Narodowej awansował Go do stopnia majora. Na emeryturze prowadził z żoną Krystyną, hurtownię motoryzacyjną.

Zarząd MKSL oraz wierni koledzy składają Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia.