Dzień Lotnictwa w Pucku 2020r.

Dzień, który czcimy i lubimy co roku, to 28 sierpnia. Szanując to wydarzenie, w br. odwiedziła Puck, nasza delegacja: PREZES MKSL – Paweł Padias, z kol. Edwardem Budzyniem i Wiesławem Rozenbagier, kolebkę lotnictwa morskiego. Pod pomnikiem złożyliśmy naszym kolegom hołd pamięci którego treść brzmi:

1939 PAMIĘCI POLSKICH LOTNIKÓW 1945

KTÓRZY ZGINĘLI W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

W OBRONIE POLSKIEGO WYBRZEŻA I OJCZYZNY

NAD WSZYSTKIMI MORZAMI

ŚWIATA

KOLEBKA POLSKIEGO LOTNICTWA MORSKIEGO

W uroczystościach br. uczestniczyli, Prezydent Pucka, delegacja Marynarki Wojennej RP oraz byłych lotników, rodziny i sympatycy lotnictwa. Bohaterom tym, którzy po starcie do specjalnych zadań nie powrócili do swoich lotnisk i najbliższych, a oddali swoje życie za NASZĄ WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ!

Spoglądając z perspektywy tamtych lat na wydarzenia te odległe, i obecne, pandemię Cowid-19 oraz otaczającą nas niemoc. Jednocześnie dostrzegliśmy oprócz składanych w hołdzie wiązanek kwiatów, że ten pomnik jest potwierdzeniem otaczającej nas melancholii oraz zaniedbania. Luźne popękane płyty wokół cokołu, oraz brakiem troski gospodarza terenu. Poza tym przylegający plac jest przykładem patologii puckich włodarzy, który ustawili obok wym. pomnika, przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej parking płatny dla najuboższych i gości (zdjęcie 01)…! Chwila zadumy, kol. Prezes mówi, może by się dało nam zdobić jego renowację do kolejnego znicza? Odpowiadamy, zbyt mało czasu, ale pomyślimy, jak to zrobić. W drodze powrotnej omówiliśmy plan wykonania etapami, uzależnionej od pogody i wolnego czasu. Po kilku dniach Siódma Lotnicza Komandoria Bractwa Liderów Gdyni wraz kol Prezesem rozpoczęła etapowy plan renowacji wym. pomnika w Pucku. Zdjęcia 2,3. przed renowacją.

Założone plany wykonywaliśmy etapami w uzależnieniu od pogody oraz wolnego czasu kolegów, udało się nam wykonać, pokleić pęknięte elementy płyt, usunąć stare wadliwe podłoże, na mrozoodporne, uszczelnić wszystkie złączenia sylikonem itd. Wydając na niezbędne materiały kilkaset zł. nie licząc kilka dojazdów własnymi autami, oraz społecznej pracy, przewidywane koszty za renowację tego pomnika wynosiłyby kila tysięcy zł. Wykonawcami tej renowacji byli: kmdr dypl. pil rez. Paweł Padias, kmdr rez. pil. mgr Wojciech Woźniak, kmdr por. nawig inż. Jan Gronda, kmdr por. mgr Edward Budzyń oraz kmdr por. rez. pil. inż. Wiesław Rozenbangier.

Ostatecznie renowację zakończyliśmy 17 października 2020r.

Edward Budzyń