Fraszki z kogutkiem

Blok 4/5
“Dzień pięknej pani czyli studium ruchu 2”
Rysunki przedstawiają narrację zajęć domowych pięknej pani.
Zadaniem odgadującego jest podanie prawidłowej kolejności zajęć.
Rysunki 3 i 4 pozostają bez zmiany miejsca a więc należy podać dwie właściwe cyfry przed i za nimi./np 2,5,3,4,6,1/ Za prawidłowa odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 20pkt. Rozwiązanie należy wysłać sms-em do dnia 26 lutego 2022r. na nr 505 592 911.
UWAGA
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu, informujemy, że nadal można wziąć w nim udział wysyłając rozwiązanie ze wszystkich bloków na nr 505 592 911 do dnia 6 marca 2022 roku.
Życzymy miłej zabawy.