Zakończenie roku szkolnego 2022

W dniu 23 i 24 czerwca członkowie SOR 34 i Sl oraz MKSL uczestniczyli w uroczystościach zakończenia roku szkolnego i pożegnaniu klas ósmych w zaprzyjaźnionych Szkołach Podstawowych, nr 28 w Gdyni im Lotników Polskich oraz Szkole Podstawowej w Pucku im Mariusza Zaruskiego, nagradzając upominkami wyróżniających się uczniów. Damiana Walke – ucznia wyróżniającego się znajomością historii oraz uczennicę Wiktorię Cielas – za całokształt osiągnięć szkolnych. W uroczystościach uczestniczyli płk pil. Leopold Stachowski, kmdr Andrzej Długi, kmdr por. SKL. Edward Budzyń, kmdr pil. Paweł Padias. Dziękujemy za trud nauczycieli włożony w naukę i wychowanie uczniów i gratulujemy wszystkim wspaniałych osiągnięć. Seniorzy Lotnicy Morscy życzą nauczycielom i uczniom pogodnych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.