ŚWIĘTO GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

 1 lipca 1920 roku sformowano pierwszą w historii jednostkę polskiego lotnictwa morskiego – Bazę Lotnictwa Morskiego w Pucku, przekształconą później w Morski Dywizjon Lotniczy. Dwa tygodnie później, 15 lipca 1920 roku z bazy tej wykonano pierwszy polski lot nad Bałtykiem. Dzień ten stał się świętem lotnictwa morskiego. Kultywująca tradycje MDLotu Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej tego dnia obchodzi swoje święto.
15 sierpnia na płycie lotniska 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach odbył się uroczysty apel kadry i pracowników RON BLMW. W jego trakcie odczytano okolicznościowy rozkaz, a Dowódca BLMW kmdr pil. Andrzej Szczotka wręczył zasłużonym żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej odznaczenia. Uroczysty apel poprzedziła polowa msza św. którą celebrował dziekan MW ks. kmdr Zbigniew Rećko. Delegacje żołnierzy BLMW złożyły także wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym lotników, którzy zginęli służąc w lotnictwie MW, na cmentarzu MW w Gdyni-Oksywiu. Członkowie Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, płk pil. Aleksy Antoniewicz /Honorowy Prezes/ i kmdr dypl. Andrzej Długi /członek Zarządu/ uczestniczyli w w/w uroczystościach oraz złożyli wiązankę na Oksywskim cmentarzu.
Cześć Pamięci naszym kolegom Lotnikom Morskim.