Październikowe spotkanie seniorów MKSL

W dniu 9 października 2022 roku odbyło się comiesięczne spotkanie kolegów Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Prezes, kmdr dypl. pil. Paweł Padias złożył życzenia jubilatom i solenizantom. Wręczył upominki z Zarządu Głównego SSLW RP ppłk pil Zenonowi Niedzielskiemu, kmdr ppor. pil. Julianowi Staniewskiemu oraz Kpt. pil. Arturowi Jakubaszkowi.Został odczytany list nowego prezesa ZG SSLW RP gen. bryg. Stefana Czmura o planowanych zadaniach i przedsięwzięciach stowarzyszenia.
Zaprezentowano książkę ORP Błyskawica wydawnictwa Muzeum Marynarki Wojennej. Duże zainteresowanie wzbudził plakat zaprojektowany przed laty przez naszego kolegę klubowego kmdr nawig. Kazimierza Gawrona z okazji Święta Lotnictwa. Jego kopia trafi na wystawę do Klubu Garnizonowego Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW.
Przed spotkaniem listopadowym będziemy odwiedzali cmentarze gdzie spoczywają nasi koledzy, pozostawimy tam znicze i nasze klubowe symbole. Cześć ich pamięci!
                                                                                             Z lotniczym pozdrowieniem Prezes MKSL