Lutowe spotkanie kolegów Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

W druga niedzielę lutego, członkowie naszego Klubu spotkali się w Klubie Marynarki Wojennej “RIWIERA” w Gdyni.
Na początku wspomniano naszego kolegę klubowego, inż. Włodzimierza Borka, który odmeldował się do Niebieskiej Eskadry. Błękitnego Nieba Włodek!
W tym miesiącu nasi szanowni Jubilaci: ppłk pil.Edward Golański, kmdr. pil. Bolesław Serafin i kmdr ppor. pil. Marek Lenard obchodzą swoje urodziny, życzymy kolegom zdrowia i dobrych dni. 100 lat, 100 lat! Niech żyją, żyją nam.
Wszyscy członkowie MKSL otrzymali klubowe kalendarze na 2023r.
Głównym tematem spotkania było rozliczenie finansowe Zarządu z 2022rok. Przedstawił go Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kmdr. pil. Józef Litwin. Zebranie przyjęło sprawozdanie i udzieliło absolutorium Zarządowi. Dziękujemy. Kolejnymi tematami były: łączność do kolegów lub ich rodzin w razie długookresowej nieobecności. Problem rozwiązano. Następnym, było ustalenie terminów spotkań comiesięcznych i uroczystych a także udział w uroczystościach lotniczych, marynarskich czy samorządowych.
Kolejnym to współpraca ze szkołami podstawowymi w Pucku, Gdyni i Siemirowicach. Poruszono sprawę klubowej książki i folderu promującego nasz Klub i Lotnictwo Morskie. Nasz akcja pod nazwą “Podaruj koledze książkę” przyniosła niespodziankę koledze kmdr. ppor. pil. Julianowi Staniewskiemu w postaci tomiku wierszy, którego autorem jest Julian Staniewski z Podhala (zbieżność nazwisk) podarowanym od kmdr.dypl. pil. Pawła Padiasa. Przyjemnego czytania.
Z wielką radością informuję, że MKSL w swoich szeregach ma ośmiu 90-latków a w tym roku będzie ich dwunastu. Życzymy dobrego zdrowia koledzy.
Z lotniczym pozdrowieniem