Comiesięczne spotkanie MKSL oddział Gdynia

12 marca 2023 roku o godz. 11.00 w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” odbyło się comiesięczne spotkanie członków Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa RP oddział w Gdyni. Pod nieobecność naszego prezesa Pawła Padiasa, zaszczytny honor prowadzenia spotkania przypadł kpt. nawig. rez. Janowi Grondzie.

Na wstępie zebrania, prowadzący wymienił dostojnych jubilatów naszego stowarzyszenia, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje urodziny. Wszystkim jubilatom życzymy dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i pogody ducha na kolejne lata. W ten sposób historia naszego środowiska lotniczo-morskiego wciąż trwa i żyje. Na zebraniu członkowie naszego stowarzyszenia uczcili jeszcze raz minutą ciszy zmarłego wieloletniego członka klubu i sekretarza inż. Włodka Borka. Pod dyskusję poddano nową kandydaturę na sekretarza naszego klubu, która ma być ogłoszona już niebawem. Po tych wzruszających momentach dla obecnych solenizantów, którzy byli ponadto obdarowani upominkami, nastąpiła dalsza część spotkania, na której, to omówione zostały najbliższe plany stowarzyszenia, o których będę informował na bieżąco na łamach naszej strony. Ciekawym akcentem naszego zebrania były wspomnienia naszego nowego kolegi Jana Kasprzaka, który podzielił się swoimi wrażeniami ze służby w Jednostkach MW; Siemirowice, Darłowo czy Babie Doły. Ponadto płk pil. rez. Andrzej Skalski pokrótce zapoznał nas z obchodami 30-lecia powstania 34. SOR, które zaplanowano na 27 sierpnia br. w m. Babie Doły. Te nasze spotkania są założonym celem wzmacniania więzi międzypokoleniowej i zacieśnieniem kontaktów ze środowiskiem lotniczo-morskim. Ponadto jest to zawsze okazja do spotkania się w zacnym gronie oficerów i żołnierzy Lotnictwa Marynarki Wojennej i byłego 34. plm MW i OPK. Życzliwa atmosfera naszych spotkań sprawiła, że kolejne comiesięczne spotkanie miało bardzo udany przebieg, co można było zauważyć na twarzach obecnych członków. Na koniec spotkania kpt. nawig. rez. Jan Gronda raz jeszcze podziękował wszystkim obecnym członkom za tak aktywne zaangażowanie się w dzisiejsze spotkanie. Oby jak największe grono wielbicieli lotnictwa i samych ludzi bezpośrednio z nim związanych mogło długo się cieszyć tak wzruszającymi i pięknymi chwilami. W ten sposób historia naszego środowiska lotniczo-morskiego wciąż trwa i żyje.