Święto Lotnictwa Polskiego

W tak znamienitym dniu jakim jest dziś Święto Lotnictwa Wojskowego połączone ze 100 – leciem jego istnienia, nasi bohaterowie z czasów II wojny światowej – powracają znowu w naszych sercach, myślach i wspomnieniach – latając w niebieskim dispersalu i spoglądając już z góry na ojczystą ziemię – kraj, który tak ukochali – niejednokrotnie składając na „ołtarzu wolności”, najwyższą ofiarę – własne życie. Byli to wielcy patrioci, dla których niezbywalne wartości; Bóg, Honor i Ojczyzna oraz niepodległość i suwerenność miały priorytetowe znaczenie. Na rzecz upowszechnienia tradycji oręża polskiego i etosu służby dla Ojczyzny – byli i są spadkobiercami skrzydlatej husarii, którzy swą krwią i niezrównanym bohaterstwem, wyryli złotymi zgłoskami sławę Polskich Skrzydeł nie tylko w sercach Polaków, ale i w historii lotnictwa światowego. Niech ich niezłomna postawa kształtująca patriotyzm i miłość do Ojczyzny, nadal będzie jeszcze raz wzorem godnym naśladowania, nie tylko na rzecz propagowania historii i dziedzictwa, ale i tradycji oraz idei patriotycznych wśród kolejnych pokoleń. Niech ten wspaniały jubileusz 100 lecia naszego lotnictwa, będzie piękną lekcją wychowawczą, jak dziś należy raz jeszcze spojrzeć na czas przeszły bez uprzedzeń. Jak należy widzieć teraźniejszość, by łączyć to co dobre, naśladować to co piękne i wybierać, wzorce dla wychowania kolejnych pokoleń w duchu patriotyzmu i umiłowania dla Ojczyzny. Musimy zawsze pamiętać wszyscy, że jesteśmy spadkobiercami najlepszych kart, które rozdawane były w przeszłości na wielu teatrach wojennych gdzie walczył polski żołnierz. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze lotnictwo odda, w tak uroczystym dniu – hołd niepospolitych cnót żołnierzom, i wielkim Polakom, którzy wszędzie gdzie byli i gdzie walczyli, potrafili znaleźć swoją godność, swój honor i swoje miejsce w panteonie Polskiego Lotnictwa. Czyńmy dziś wszystko, byśmy wciąż byli samą odwagą, byśmy dziś przypadającego Im zaszczytu w jaki ubrała ich historia nigdy go nie splamili.

Na koniec cisną mi się się słowa antycznego poety Horacego – „Non omnis moriar”, bez wątpienia pozostawili Oni po sobie, wspaniałe pokolenie lotników, nawigatorów, inżynierów, mechaników, osprzętowców i wszystkich ludzi związanych z naszym lotnictwem – wiernych i oddanych Ojczyźnie, tych którzy dbają dziś wciąż o to, aby wyszkolenie polskiego pilota i całego personelu lotniczego, było zawsze doskonałe, promieniujące na cały świat, i aby było godnie zachowane z należytą mu estymą.

Na koniec z okazji Święta Lotnictwa i tak znamienitego jubileuszu, składam wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym Polskiego Lotnictwa, serdeczne życzenia wielu sukcesów w służbie i pracy. Gratuluje dotychczasowych osiągnięć, wyrażam uznanie i głęboki szacunek dla waszej służby oraz pracy. Życząc raz jeszcze wszelkiej pomyślności, spełnienia wszystkich szlachetnych planów i słusznych zamierzeń w każdej dziedzinie życia, aby otwierały one drzwi do wielu ciekawych przeżyć w życiu prywatnym i zawodowym.

Z lotniczym pozdrowieniem Krzysztof Kirschenstein