O MKSL

Historia Gdyńskiego oddziału SSLWRP

W oparciu o wytyczne Aeroklubu Polskiego odnośnie powstającego przy Aeroklubie ” Klubie Seniorów Lotnictwa” – 2 czerwca 1961 r. z inicjatywy weteranów i sympatyków lotnictwa zamieszkałych na terenie Wybrzeża Gdańskiego utworzono “Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Gdańskim. Klub zrzeszał wówczas pilotów wojskowych oraz cywilnych i liczył 29 członków, a jego pierwszym Prezesem został kmdr por. pil. Aleksander MAJEWSKI, uczestnik walk we wrześniu 1939 roku, a następnie nad terytorium Francji i Anglii. Siedzibą Klubu był Aeroklub Gdański na terenie lotniska Gdańsk- Wrzeszcz.

Głównym zadaniem w początkowym okresie działalności było:

 • współdziałanie z Aeroklubem w pracy wychowawczej i szkoleniowej.
 • propagowanie chlubnych tradycji Wojska Polskiego, Polskiego Lotnictwa i bohaterstwo polskiego żołnierza,
 • gromadzenie materiałów historycznych z dziedziny lotnictwa.

Organizowano wiele spotkań ze społeczeństwem i młodzieżą szkolną Trójmiasta, dla członków Aeroklubu Gdańskiego i żołnierzy jednostek lotniczych.
Z upływem lat przybywało wielu nowych członków i Klub powoli się rozrastał.

W 1968 roku nowym prezesem został wybrany mjr pil. Tadeusz SYPNIEWSKI uczestnik walk w 1939 r., a następnie nad Francją i Wielką Brytanią. W 1975 r. prezesem został kpt. obser. Stanisław RAUBO uczestnik walk we wrześniu 1939 roku. Dzięki inicjatywie i wielkiemu zaangażowaniu członków Klubu i społeczeństwa Ziemi Kościerskiej ufundowano i wykonano obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą pamięci płk. pil. Franciszka Hynka- uczestnika walk w czasie I i II Wojny Światowej, który zginął śmiercią lotnika w dniu 8 września 1958 r. podczas nocnego lotu balonem w pobliżu wioski Szatrapy. Uroczystego odsłonięcia dokonano 16 stycznia 1969 roku w miejscu katastrofy, a następnie przekazano pod opiekę miejscowej Szkole Podstawowej, która przyjęła imię poległego pilota.

Również z inicjatywy naszego Klubu oraz władz i społeczeństwa miasta Pucka ufundowano, a następnie 12 października 1979 roku dokonano uroczystego odsłonięcia Obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą ” Morskiemu Dywizjonowi Lotniczemu”, który tu stacjonował. Klub opiekował się tym obeliskiem, a 15 marca 2000 roku przekazał miejscowemu Gimnazjum Publicznemu, które przyjęło imię tego Dywizjonu i opiekuje się nim. W wyniku likwidacji lotniska w Gdańsku -Wrzeszczu klub w 1987 roku przyjął nazwę “Morski Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Gdańskim w Gdyni” i przenosi się do Klubu Garnizonowego Marynarki Wojennej “Riwiera” w Gdyni.

W 1988 roku nowym Prezesem zostaje wybrany por. pil. Witold BASIEJKO, a w styczniu 1999 roku mjr nawig. Władysław Musiał. w 1993 roku z okazji 75- lecia Marynarki Wojennej i 45 – lecia odtworzenia po II Wojnie Światowej Lotnictwa Morskiego nasi członkowie przebywali na pokładzie okrętu Muzeum ORP” Błyskawica”. Zostali zaproszeni i przyjęci przez Dowódcę Okrętu kmdr. por. Leszka Paprockiego syna pilota i naszego członka Mieczysława PAPROCKIEGO odbyło się spotkanie przy kawie i szampanie, a Dowódca Okrętu podziękował Klubowi za wsparcie finansowe na fundusz ratowania tego historycznego okrętu.

Na przełomie sierpnia i września 1996 roku liczna grupa naszych członków uczestniczyła w Światowym Zjeździe Polskich Lotników Kombatantów, który odbył się w Stanach Zjednoczonych w mieście Chicago. Byli to koledzy: Zenon NIEDZIELSKI, Tadeusz NOWINSKI, Zdzisław OSTAŁOWSKI, Jan SADOWSKI, Zdzisław SIEMIENIAK, Marian SKĄMSKI, Leopold STACHOWSKI, Marian PIATEK i Lesław WĘGRZYNOWSKI.
w 1997 roku Walne Zebranie podjęło uchwałę, aby Klub miał swoją odznakę. W tym celu nasz kolega kmdr pil. Mieczysław PAPROCKI opracował projekt “Plakietki”, która została zaakceptowana, a następnie wykonana przez Pana Stanisława Śliwę. Plakietka nawiązuje do symboli przedwojennego lotnictwa morskiego, noszona jest przez naszych członków oraz nadawana uchwałą Walnego Zebrania zasłużonym osobom i instytucjom.

W 1998 roku z okazji 80-tej rocznicy powstania Lotnictwa Polskiego w zorganizowanej Konferencji Naukowej uczestniczyli nasi koledzy i kmdr nawig. Kazimierz GAWRON i kpt. mar. Mariusz KONARSKI, którzy wygłosili okolicznościowe referaty na temat polskiego lotnictwa morskiego. Oba referaty zostały wydrukowane w okolicznościowym wydawnictwie przez Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Kraju. W 1999 roku ze względu na brak pomieszczeń w “Riwierze”, a dzięki uprzejmości Dowództwa Marynarki Wojennej Klub zmienia swoją siedzibę i przenosi się do Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej “Kotwica” w Gdyni.

W styczniu 2000 roku nowym Prezesem Zarządu zostaje wybrany ppłk pil. Aleksy ANTONIEWICZ, który pełni tą funkcję do chwili obecnej.
W tym samym roku z okazji przypadającej 80-tej rocznicy powstania Polskiego Lotnictwa Morskiego Klub przy wsparciu Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wystąpił z inicjatywą ufundowania tablicy pamiątkowej i umieszczenia jej na ścianie budynku Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Waszyngtona.
W dniu 15 lipca Święta Lotnictwa Morskiego odbyły się uroczystości odsłonięcia tej tablicy przez Dowódcę Marynarki Wojennej adm. Ryszarda ŁUKASIKA, Dowódcę Gdyńskiej Brygady kmdr. pil. Zbigniewa SMOLARKA i naszego Prezesa ppłk. pil. Aleksego ANTONIEWICZA.

W styczniu 2001 roku Klub uchwałą Walnego Zebrania wystąpił z Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Polskim, a wstąpił do struktur organizacyjnych Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z siedzibą Zarządu Głównego w Poznaniu.
Klub przyjął nazwę Morski Klub Gdyński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
2 czerwca 2001 roku Oddział obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalności. Z tej okazji na lotnisku Babie-Doły odbyły się uroczystości oraz spotkanie pokoleń lotniczych i zaproszonych gości. Na tą okoliczność Oddział wydał pamiątkowy medal i dyplom, które otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości.

W dniach 14-16 lipca 2002 roku w ramach Święta Lotnictwa Morskiego Oddział zorganizował Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, a poszczególne imprezy odbywały się na terenie Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i Portu Wojennego Gdynia-Oksywie. Duża grupa naszych członków w styczniu 2003 roku uczestniczyła w uroczystościach pożegnania samolotów MIG-21 na lotnisku Babie-Doły, oraz samolotów TS-11 “ISKRA” na lotnisku Siemirowice.
Dzięki zaangażowaniu trzech organizacji : Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i Sympatyków Lotnictwa, Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, oraz naszego Oddziału ufundowano a następnie 9 maja 2004 roku odsłonięto Obelisk z tablicą pamiątkową na osiedlu Gdynia-Babie Doły. Obelisk poświęcony jest “Tym co serce i młodość poświęcili lotnictwu i “Ojczyźnie służąc na lotnisku Oksywie-Babie Doły”. W uroczystości uczestniczyły zaproszone delegacje Seniorów Lotnictwa ze Szwecji i Kaliningradu.

Podczas uroczystości z okazji 85-tej rocznicy powstania Polskiego Lotnictwa Morskiego, które odbyły się na lotnisku Babie Doły Oddział został wyróżniony przez Dowódcę Marynarki Wojennej medalem “Za zasługi dla Marynarki Wojennej RP” a wielu naszych członków “Honorową Odznaką Marynarki Wojennej”.
Z inicjatywy naszego Oddziału został ufundowany Sztandar dla 43 Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej, a uroczystości wręczenia odbyły się 12 września 2005 roku.
Przewodniczącym Honorowego Komitetu Fundacji był nasz Prezes płk. pil. Aleksy ANTONIEWICZ.

W 2006 roku główna działalność naszego Oddziału była skierowana na jubileusz 45-lecia naszej działalności. Z tej okazji 2 czerwca na lotnisku Babie Doły odbyły się uroczystości pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Pana dr Wojciecha SZCZURKA. Z tej okazji wydaliśmy książkę “Nasze Czterdziestopięciolecie” w której przedstawiliśmy naszą historię. Książkę tą oraz pamiątkową plakietkę otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości. 16 listopada 2006 roku podczas uroczystości Święta Publicznego Gimnazjum im. “Morskiego Dywizjonu Lotniczego” w Pucku, oddział nasz został wyróżniony tytułem “Przyjaciel i Dobroczyńca Szkoły”.

28 sierpnia 2008 roku wspólnie z Gdyńską Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej zorganizowano na lotnisku Babie Doły uroczystości z okazji 90-lecia Lotnictwa Polskiego.
Atrakcją tych uroczystości był przylot samolotu MIG-29 Mińska. Prezes z małżonką uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia Obelisku z tablicą pamiątkową w miejscu katastrofy lotniczej pod Mirosławcem. Złożyli wiązankę kwiatów w imieniu naszego Oddziału i całego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Oddział nasz był współorganizatorem uroczystości patriotycznej odsłonięcia na terenie Puckich Zakładów Mechanicznych Popiersia kmdr. por. pil. Edwarda SZYSTOWSKIEGO Dowódcy Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, który tu stacjonował.

W roku 2010 podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum im. “Morskiego Dywizjonu Lotniczego” w Pucku na wniosek naszego Oddziału otrzymali odznaczenia “Pro Memoria”:

 • Publiczne Gimnazjum
 • Dyrektor Gimnazjum Pani Izabela GRZEJDZIAK
 • Burmistrz miasta Puck Pan Marek RINTZ
 • Dyrektor Puckich Zakładów Mechanicznych Pan Marek GADOROWSKI
 • Pan Stanisław ŚLIWA.

Odznaczenia zostały nadane przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Działalność Oddziału w 2011 roku skierowana była głównie na przygotowaniach i organizacji uroczystości 50-lecia działalności. Uroczystości pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Gdyni Pana dr Wojciecha SZCZURKA odbyły się w dniu 3 czerwca na terenie miasta Gdyni i lotniska Babie Doły. Dużą atrakcją uroczystości był przelot nad lotniskiem samolotu SU-22 z Bazy Lotniczej w Świdwinie. Z okazji jubileuszu wielu członków Oddziału otrzymało różnego rodzaju wyróżnienia i odznaczenia. Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie pokoleń lotniczych i zaproszonych gości.

Z okazji jubileuszu wydaliśmy drugą książkę “Nasze Pięćdziesięciolecie” będącą historią naszego Oddziału i którą otrzymali wszyscy uczestnicy tych uroczystości. Po uroczystościach dzięki uprzejmości Dowódcy kmdr. por. Jerzego ŁUBKOWSKIEGO na pokładzie ORP “Błyskawica” zorganizowano zwiedzanie i posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego.

Delegacja naszego Oddziału w składzie Aleksy ANTONIEWICZ, Zdzisław OSTAŁOWSKI, Tadeusz SICZEK i Włodzimierz BOREK w dniach 24-29 września 2012 roku uczestniczyła w VI Światowym Zjeździe Lotników Polskich Warszawa-Dęblin.

W dniach 29.04. – 01.05.2013 r. na zaproszenie Polonii Szwedzkiej Prezes naszego Oddziału Aleksy ANTONIEWICZ przebywał w MALMȌ, gdzie na miejscowym cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświeconej “Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej o wolność Polski, Europy i Świata. Tablicę ufundował nasz Oddział, a organizatorem uroczystości był nasz członek Wiesław KAPTUROWICZ z małżonką Danutą.
W dniu 6 września 2013 roku członkowie naszego Oddziału uczestniczyli w uroczystościach wręczenia Sztandaru dla 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babie Doły.
Oddział był współorganizatorem ufundowania, a Prezes był Przewodniczącym Honorowego Komitetu Fundatorów Sztandaru. Delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia Pomnika Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO w Gdyni, która odbyła się 10 listopada 2013 roku. Członek naszego Oddziału kpt. nawig. Jan GRONDA uczestniczył w uroczystościach z okazji 75 rocznicy Bitwy o Anglię, które odbyły się w NORTHOLT ( Wielka Brytania ) w dniach 4-6 września 2015 roku.

W związku z remontem Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej od października 2015 roku spotkania członków Oddziału odbywają się w Klubie Marynarki Wojennej “Riwiera”.
Oddział oprócz wymienionych już wcześniej instytucji i przedsięwzięć, w swojej działalności wspierał finansowo:

 • budowę Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni
 • budowę samolotu RWD-5 w Bielsku Białej
 • budowę Pomnika słynnego lotnika Bolesława ORLIŃSKIEGO we Wrocławiu
 • budowę Pomnika Poległych Lotników Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach
 • na Pole Mokotowskie w Warszawie
 • fundacje Sztandarów dla szkół w Mostach i Podębicach, które przyjęły imię “Lotników Polskich”
 • protezę dla Agaty KACZYŃSKIEJ, która straciła rękę podczas skoku na spadochronie
 • na witraże w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej Gdynia- Oksywie.

Obecnie stan ewidencyjny Oddziału wynosi 59 członków, w tym 3 Honorowych Członków Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk pil. Zofia ANDRYCHOWSKA, płk pil. Aleksy ANTONIEWICZ i kmdr pil. Mieczysław PAPROCKI. Oddział prowadzi swoją Kronikę i stronę internetowa oraz posiada swoja odznakę.