Lipcowi jubilaci MKSL oddział w Gdyni

W tym miesiącu nasi członkowie w osobach: kmdr mgr Marian Skąmski (100 lat) kmdr por. pil. w st. spocz. Jerzy Kawecki, kmdr ppor. pil. w st. spocz. Julian Staniewski (91 lat),  por. mgr w st. spocz. Edward Budzyń, st. chor. sztab. nawig. w st. spocz. Henryk Borowiecki oraz mgr inż. Marek Dąbrowski, obchodzą urodziny. Wszystkim wymienionym solenizantom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania w dobrym zdrowiu i kondycji, a także wytrwałości w realizacji osobistych i klubowych planów oraz spełnienia wszystkich marzeń, by krąg indywidualnych osiągnięć i sukcesów poszerzał się, a kolejne etapy życia przyniosły wam poczucie zadowolenia i otwierały drzwi na jeszcze wiele ciekawych przeżyć.