Ostatnia droga kmdr. dypl. Andrzeja Jaworskiego

Dziś po raz kolejny mamy smutny obowiązek podzielić się na łamach naszej strony informacją, że z naszego klubowego grona odszedł w dniu 22 października 2022 roku – komandor dypl. w stanie spoczynku Andrzej Jaworski. Człowiek niezwykle skromny i uczciwy – oddany rodzinie i Ojczyźnie. Kmdr Andrzej jaworski urodził się 20 grudnia 1940 roku w Lublinie. Syn oficera WP, więzionego przez Niemców na zamku lubelskim i zamordowanego w 1943 roku w Oświęcimiu.Służbę wojskową rozpoczął w 1959 roku jako marynarz na ORP “Gryf” W latach 1961-1963 był podchorążym Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Po jej ukończeniu został skierowany do 34 Dywizjony Dowodzenia Lotami w 7 plmsz MW w Siemirowicach. W latach 1970-1973 był słuchaczem na kierunku lotnictwa operacyjnego w Akademii Sztabu Generalnego WP. Po jej ukończeniu został wyznaczony na szefa sztabu 7 plmsz MW. Stanowisko to zajmował do 1980 roku, po czym został zastępcą szefa Oddziału Szkolenia w Szefostwie Lotnictwa w Dowództwie MW.W 1989 roku został oddelegowany do pracy poza wojskiem w Biurze Spraw Obronnych Żeglugi w Gdyni. W 1991 roku objął obowiązki szefa sztabu Grupy Organizacyjno- przygotowawczej Brygady Lotnictwa MW a od 1994 roku szefa sztabu Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW. Zawodową służbę wojskową zakończył w 1989 roku. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, Złotymi Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalami za zasługi dla MW i innymi. Członek Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa od 2000 roku. Serdeczny, życzliwy i aktywny kolega. Spoczywaj w Pokoju.

Cześć Twojej Pamięci!