XXXV lat Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

W dniu 7 czerwca 2024 roku w Biedrusku, odbyło się spotkanie seniorów lotnictwa wojskowego z okazji XXXV lecia działalności Stowarzyszenia. Na uroczystość przyjechali członkowie oddziałów stowarzyszenia oraz wielu zaproszonych gości. Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej ds lotnictwa – gen. broni pil. Lech Majewski, zastępca Inspektora Sił Powietrznych – gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła, przedstawiciele władz Poznania, Muzeum Sił Powietrznych, instytucji lotniczych ziemi poznańskiej oraz przyjaciele stowarzyszenia. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanki- biało-czerwonej szachownicy pod Pomnikiem Powstańcom Wielkopolskim  a następnie w pięknej pałacowej sali rozpoczęło się jubileuszowe spotkanie. Gości przywitał Prezes SSLW RP gen. dr inż. Stefan Czmur. Następnie wykłady wygłosili Prezes Honorowy Stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, gen. broni pil. Lech Majewski i Prezes Stowarzyszenia nawiązujące do historii Polskiego lotnictwa i SSLW.  Podczas przerwy kawowej wspominano czasy w których to nasi seniorzy służyli w lotnictwie wojskowym. Nasze krówki – cukierki  o smaku słono-słodkim dodały specyficznego smaku w połączeniu z kawą. Następnie przystąpiono do wręczania upominków i wyróżnień. Dla kolegów naszego Gdyńskiego Oddziału – Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa następujące: Prezesowi Honorowemu, płk. pil. Aleksemu Antoniewiczowi – medal XXXV lecia Stowarzyszenia, płk. pil. Leopoldowi Stachowskiemu – Statuetkę za zasługi dla Stowarzyszenia, kpt. inż. pil. Arturowi Jakubaszkowi, kpt. inż. nawig. Janowi Grondzie – Złote Odznaki Stowarzyszenia, wpisem do Honorowej Księgi Stowarzyszenia –  płk. dypl. pil. Andrzeja Skalskiego, kmdr. por. dr. Mariusza Konarskiego, kmdr.por.pil. Józefa Litwina, kmdr.por.pil. Jerzego Fijała, Księgą Lotników Polskich – kmdr. ppor. pil. Tadeusza Bojarskiego i kpt.pil. Wiesława Rozenbangiera. Prezes MKSL kmdr dypl. pil. Paweł Padias – upominkiem od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen.broni Marka Sokołowskiego oraz Krzyżem Zasługi Dla SSLW RP. W imieniu wszystkich klubowych kolegów gratulujemy wyróżnionym. Lotnicy Morscy wręczyli pamiątkowa statuetkę Prezesowi ZG Stowarzyszenia gen. bryg. dr. inż. Stefanowi Czmurowi. Po części oficjalnej przy spotkaniu lotniczych pokoleń do późnych godzin wznoszono toasty, wspominano kolegów i czasy lotniczej służby. Pożegnań i uścisków nie było końca, zabraliśmy ze sobą miłe wspomnienia a nasze lotnicze przyjaźnie jeszcze bardziej się pogłębiły.

Z lotniczym pozdrowieniem.