Majowe spotkanie członków MKSL w Gdyni

12 maja 2019 roku o godz. 11.00 jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” spotkali się członkowie Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa RP oddział w Gdyni. Kolejne nasze spotkanie jest założonym celem wzmacniania więzi międzypokoleniowej i zacieśnieniem kontaktów ze środowiskiem lotniczo-morskim. Ponadto jest to kolejna okazja do spotkania się w zacnym gronie oficerów i żołnierzy Lotnictwa Marynarki Wojennej i byłego 34. plm MW i OPK.

Na początku zebrania wiceprezes MKSL – kpt. nawig. rez. Jan Gronda podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za przybycie. Po tym krótkim wstępie, obecni członkowie naszego klubu uczcili minutą ciszy zmarłego kolegę ze stowarzyszenia SLW RP płk dypl. pil. Czesława Bila, który 28 kwietnia 2019 roku zmarł po ciężkiej chorobie. Następnie wiceprezes złożył na zebraniu naszym majowym dostojnym jubilatom serdeczne życzenia urodzinowe; kmdr por. mgr pil. w st. spocz. Andrzej Machlarz, kmdr por. dr rez. Mariusz Konarski, ppłk pil. w st. spocz. Jan Sadowski, ppłk pil. w st. spocz. Andrzej Bratek, mjr mgr w st. spocz. Zdzisław Tokarski oraz mjr pil. w st. spocz. Stanisław Wachowiak.

Kolejnym punktem dzisiejszego zebrania było zapoznanie naszych członków z najbliższymi planami naszego stowarzyszenia w nadchodzących uroczystościach, na które zostaliśmy już zaproszeni m.in.: zakończenia roku szkolnego w Pucku czy zbliżających się obchodach 25-lecia Brygady Lotnictwa MW. Wśród wiodących tematów było dziś poruszenie wznowienia naszej książki klubowej oraz przygotowania do wystawy fotoreporterskiej z okazji 100 lecia Lotnictwa MW w przyszłym roku w Muzeum MW w Gdyni.

Kolejnym ciekawym punktem dzisiejszego spotkania były krótkie wspomnienia ze służby naszego honorowego prezesa – płk pil. Aleksego Antoniewicza, który podzielił się też swoimi wspomnieniami, kiedy podczas pełnienia zaszczytnej służby w naszym lotnictwie, spotykał się też wielokrotnie ze śp. Czesławem Bilem. Ponadto swoimi wspomnienia z czasów służby również podzielił się kmdr nawig. Kazimierz Gawron, którego fragment książki pt. „Zdarzenia” odczytał kmdr dr Mariusz Konarski. Na koniec odczytu Mariusz Konarski przypomniał jeszcze naszym obecnym na dzisiejszym spotkaniu o wydarzeniu jakie miało miejsce podczas święta w dniu 1 maja pt. „Majówka z Błyskawicą”, gdzie wystąpili jako grupa rekonstrukcyjna. Z kolei członek naszego zarządu – kmdr por. Edward Budzyń przywołał w swojej pamięci wielkiego żołnierza i patriotę płk Stanisława Dąbka. Warto tu podkreślić, że Edward Budzyń jest głównym pomysłodawcom i jednym z fundatorów tablicy pamiątkowej poświęconej tej jakże znamienitej postaci, która na trwałe wpisała się w naszej chlubnej karcie historii, jak również trójmiejskim środowisku. Na spotkaniu wyróżniony został wspaniałą książką z okazji 100 lecia Lotnictwa Polskiego nasz wieloletni członek – płk dypl. pil. Jan Głodek. Po raz kolejny dzisiejsze spotkanie znowu przeciągnęło się do późnych godzin popołudniowych, na co wpływ miała, niewątpliwie od samego początku ciekawa i unikatowa atmosfera. Na koniec spotkania kpt. nawig. Jan Gronda raz jeszcze podziękował wszystkim obecnym członkom za tak aktywne zaangażowanie się w dzisiejsze spotkanie.

Oby jak największe grono wielbicieli lotnictwa i samych ludzi bezpośrednio z nim związanych mogło długo się cieszyć tak wzruszającymi i pięknymi chwilami. W ten sposób historia naszego środowiska lotniczo-morskiego wciąż trwa i żyje.