Comiesięczne spotkanie oficerów MKSL

Jak zawsze w druga niedzielę każdego miesiąca, członkowie naszego stowarzyszenia spotkali się w Klubie Marynarki Wojennej „RIWIERA” w Gdyni. Na początku zebrania prezes MKSL – kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za liczne przybycie. Na początku odegrano „Marsz lotników”, a po tym miłym akcencie, starym zwyczajem prezes rozpoczął zebranie od złożenia życzeń naszym dostojnym jubilatom, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje urodziny – życząc Im zdrowia i kolejnych lat w szczęściu rodzinnym i osobistym. Następnie przypomniał sylwetki dwóch zmarłych oficerów – lotników, którzy odmeldowali się do „Niebieskiej Eskadry”. Błękitnego Nieba dla Nich! Wiodącym tematem spotkania była dziś szeroka pamięć pomordowanych rodaków na piaśnickiej ziemi koło Wejherowa, gdzie niemieccy zbrodniarze w 1939 roku dokonali ludobójstwa na mieszkańcach naszego regionu.

Ponadto poruszono sprawę klubowej książki i kalendarza promującego nasz Klub i Lotnictwo Morskie. Sukcesywnie nasi członkowie MKSL otrzymują jeszcze klubowe kalendarze na 2023 r. Prezes sukcesywnie referuje nasze systematyczne zaangażowania na rzecz propagowania i kultywowania naszego stowarzyszenia na różnego rodzaju imprezach i uroczystościach; społecznych, narodowych i klubowych. Ponadto w szerokiej dyskusji wewnątrz klubowej głos zabrali; Andrzej Długi, Edward Buzdyń, Leopold Stachowski, Andrzej Bratek, Wojtek Woźniak. Zawsze pamiętamy też o naszych kolegach, którzy z racji wieku i stanu zdrowia nie bywają na naszych klubowych spotkaniach, ich wszystkich otaczamy naszą szczególną pamięcią i opieką. Jak zawsze życzliwa atmosfera naszych spotkań sprawiła, że to kolejne comiesięczne spotkanie miało bardzo udany przebieg, co można było zauważyć na twarzach obecnych członków.

Dzisiejsze spotkanie okraszone zostało kawą i łakociami. Oby jak największe grono wielbicieli lotnictwa i samych ludzi bezpośrednio z nim związanych mogło długo się cieszyć tak wzruszającymi i pięknymi chwilami.