Kongres Nadzwyczajny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

W dniu 6 kwietnia 2024 roku odbył się w Warszawie po 6 latach Nadzwyczajny Kongres Federacji. Rozliczono lata działalności, udzielono absolutorium władzom Federacji i określono plany na dalsze lata. Ministra Obrony Narodowej ds współpracy z rezerwistami reprezentował gen. Edward Gruszka. Nastąpiła odwilż po zmianie Ministra wobec czego spodziewamy się dobrego podejścia do spraw wykorzystanie rezerwistów w strukturach MON i NATO. Na Prezesa Zarządu Głównego Federacji wybrano gen. dyw. Zbigniewa Czerwińskiego a do Rady Głównej Federacji weszli: koledzy Jan Urbaniak, Henryk Czyżyk, Marek Krotowicz, Andrzej Galubiński, Krzysztof Kozłowski – wszyscy związani ze stowarzyszeniami lotniczymi. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele gdyńskich stowarzyszeń lotniczych – Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa – kmdr pil. Paweł Padias i Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i Sympatyków Lotnictwa – płk pil. Leopold Stachowski.

Życzymy naszym reprezentantom pomyślnych działań na rzecz rezerwistów lotnictwa.