Sierpniowe spotkanie członków MKSL

12 sierpnia 2018 roku o godz. 11.00 jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” spotkali się członkowie Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa RP oddział w Gdyni. Tradycyjnie na początku zebrania prezes MKSL – kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za tak liczne przybycie. Następnym punktem było złożenie obecnym na zebraniu jubilatom życzeń urodzinowych – ppłk pil. w st. spocz. Ignacy Utkiewicz, kmdr por. pil. w st. spocz. Zbigniew Jurkiewicz, kmdr por. pil. w st. spocz. Jerzy Fijał, mjr pil. w st. spocz. Zenon Niedzielski oraz kpt. inż. pil. rez. Jerzy Żebrowski.

Wszystkim wymienionym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania w dobrym zdrowiu i kondycji, a także wytrwałości w realizacji osobistych i klubowych planów oraz spełnienia wszystkich marzeń, by krąg indywidualnych osiągnięć i sukcesów poszerzał się, a kolejne etapy życia przyniosły wam poczucie zadowolenia i otwierały drzwi na jeszcze wiele ciekawych przeżyć.

Po tej wzruszającej chwili dla obecnych jubilatów, nastąpiła dalsza część spotkania, na której to omówione zostały najbliższe plany stowarzyszenia, w których nasz klub będzie uczestniczył, i tak; będziemy obecni na konferencji z okazji 100 lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego w dniu 23 sierpnia 2018 roku w Dęblinie, następnie będziemy uczestniczyć w obchodach święta lotnictwa na lotnisku Linowiec koło Starogardu Gdańskiego w dniu 25 sierpnia 2018 wraz z seniorami SOR 34. plm z płk pil. Leopoldem Stachowskim. Oczywiście będziemy też obecni na pokazach lotniczych w Gdyni i Radomiu oraz 28 sierpnia przy odsłonięciu pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Powązkach w Warszawie.

Na zebraniu był obecny pan Michał Rusak z Laboratorium innowacji Społecznych, która odpowiedzialna jest za remont samolotu TS-8 Bies. Dziś podczas zebrania zarząd MKSL uhonorował obecnym klubowiczom smakowity tort z okazji 100 lecia Lotnictwa Polskiego, akcentując w ten niecodzienny sposób nasz wspólny wysiłek w obchody tak znamienitego jubileuszu naszego wspaniałego lotnictwa. Również dziś został przyjęty w poczet naszego stowarzyszenia były lekarz 15 eskadry MW, a później 7 pułku MW pan Andrzej Krzeski.

Po raz kolejny dzisiejsze spotkanie znowu przeciągnęło się do późnych godzin popołudniowych, na co wpływ miała, niewątpliwie od samego początku ciekawa i unikatowa atmosfera jaką przygotował prezes i zarząd MKSL za co im serdecznie dziękujemy.