POŻEGNANIE Z ZAWODOWĄ SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ kmdr pil. Jarosława Czerwonko

Po 40 latach, 6 miesiącach i 12 dniach służby wojskowej oraz niemal trzech latach dowodzenia Gdyńską Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej ze strukturami Lotnictwa Morskiego i mundurem pożegnał się kmdr pil. Jarosław Czerwonko. Dzisiaj, na lotnisku 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach, w warunkach obostrzeń związanych w epidemią koronawirusa odbył się uroczysty apel, w trakcie którego kmdr pil.Czerwonko złożył Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosławowi Mice meldunek o zdaniu obowiązków Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wcześniej, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odbył lot pożegnalny w lotnictwie wojskowym śmigłowcem zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, na którym wylatał większość z 3061 godzin spędzonych w powietrzu, w trakcie służby wojskowej. Dowódca Generalny wręczył także kmdr pil.Jarosławowi Czerwonko Lotniczy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, zaś Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak wyróżnił kmdr.pil.Czerwonko honorową bronią białą – Szablą Honorową Wojska Polskiego, którą wręczył jego przedstawiciel, płk pil. Łukasz Andrzejewski-Popow. Kmdr pil. Jarosław Czerwonko pożegnał się ze sztandarem dowództwa BLMW i przekazał go obejmującemu czasowo obowiązki dowódcy GBLMW kmdr pil. Cezaremu Wiatrakowi. Życzymy obydwu kolegom pomyślności!