Jubileusz 60 lecia MKSL oddział w Gdyni

Są w życiu ludzi wydarzenia i chwile, które długo się pamięta, ale są i takie, które pozostają w pamięci na zawsze, przez emocjonalne zaangażowanie się niezwykłych osób. Do takich chwil można zaliczyć właśnie taki dzień, jak wczorajszy 8 sierpnia 2021 roku gdzie na terenie Klubu Garnizonowego 43 Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej (Babie Doły) odbyły się uroczystości jubileuszowe 60-lecia powstania Morskiego Klubu Gdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Na tę doniosłą uroczystość przybyło wielu znamienitych członków oraz gości, wśród których byli: pani Aleksandra Janowitz-Checko, była wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, pan Zdzisław Pruchniewski – obecny dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego, pani Joanna Jakubowska – dyrektor zarządzający w Aeroklubie Gdańskim, sekretarz Zarządu Głównego SSLW RP płk pil. w st. spocz. Zenon Zgoła, prezes Koła nr 21 ZŻWP kmdr por. BL Edward Golis, pan Eugeniusz Podolak prezes ZE i R w Pucku, pan prezes Adam Zając – przedstawiciel Szwadronu Kawalerii im 4 pułku Ułanów Zaniemeńskich, dowódca gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW kmdr pil. Andrzej Szczotka i wielu innych zacnych gości.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 odegraniem „Hymnu Lotników”, a następnie wystąpieniem prezesa MKSL kmdr dypl. pil. Pawła Padiasa, który na wstępie podziękował obecnym członkom oraz gościom za tak liczne przybycie. Prezes w telegraficznym skrócie przedstawił historie naszego stowarzyszenia. Następnie wraz z kolegą klubowym kpt. nawig. rez. Janem Grondą wręczyli wszystkim obecnym, pamiątkowe upominki oraz odznaczenia. Do głosu również dołączył się później nasz były prezes honorowy – płk pil. w st. spoczynku Aleksy Antoniewicz, który po krótkim, ale treściwym przemówieniu również uhonorował naszych zacnych gości klubową książką z okazji (wcześniejszej rocznicy)50-lecia MKSL. Następnie głos zabrał sekretarz Zarządu Głównego SSLW RP płk pil. w st. spocz. Zenon Zgoła, który złożył życzenia oraz odczytał uchwałę NR 5/2021 nadając wszystkim klubowiczom okolicznościowe upominki i odznaczenia.

Po tych wszystkich emocjonujących wystąpieniach na których dokonano wręczenia przybyłym gościom oraz członkom klubu, upominków pamiątkowych związanych z naszym jubileuszem – rozpoczęło się spotkanie pokoleń lotniczych i zaproszonych gości. Ta niecodzienna specyficzna koleżeńsko – lotnicza atmosfera powodowała, że wspomnień z lat służby w lotnictwie morskim i nie tylko, było bardzo dużo, a tematów emeryckich jeszcze więcej. Ja natomiast zauważyłem, iż wśród luźnych rozmów dało się odczuć, że mimo upływu lat i jakże odmiennych dziś czasów, wciąż w duszach dojrzałych seniorów czuwa patriotyczna dusza młodego junaka. Wielu z byłych lotników, nawigatorów, mechaników, techników, inżynierów niezmiennie odczuwa ten stan, gdy samolot jest tuż obok, zaś rozkazy do startu prawie wydane. Nie dało się we mnie uniknąć tego wrażenia, że właśnie uczestnicy tego spotkania mieliby jeszcze niejeden raz ochotę po prostu znaleźć się na płycie lotniska, by kolejny raz potwierdziła się prosta i piękna prawda – pilotem wojskowym człowiek się rodzi i jest nim całe życie. Oby jak największe grono wielbicieli lotnictwa i samych ludzi bezpośrednio z nim związanych mogło długo się cieszyć tak wzruszającymi i pięknymi chwilami. W ten sposób historia naszego środowiska lotniczo-morskiego wciąż trwa i żyje.

W imieniu całego zarządu MKSL oddział w Gdyni, życzę wszystkim naszym członkom oraz żołnierzom naszej społeczności, wszelakiego dobra, spełnienia wszystkich szlachetnych celów i zamiarów na wielu polach czy to w życiu zawodowych czy osobistym. Ponadto życzenia składam również zaprzyjaźnionym z nami instytucjom i tym wszystkim osobom, które wspierają nasze działania. Na koniec pozwolę sobie wyrazić raz jeszcze radość z wszelkiego dobra, które zostało zasiane na tym rozległym polu, a które stało się również udziałem wszystkich członków naszego klubu, pragnąc życzyć Im wszelakiej pomyślności i największej obfitości w dążeniu do wyznaczonych celów.