Comiesięczne spotkanie seniorów MKSL oddzial w Gdyni

W dniu 10 października 2021 roku o godz. 11.00 w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” odbyło się koleżeńskie spotkanie Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Oddziału Gdyńskiego SSLW RP. Jest to kolejna okazja do spotkania się w zacnym gronie byłych oficerów Lotnictwa Marynarki Wojennej i byłego 34 plm MW i OPK. Prezes MKSL-kmdr dypl. pil.(R) Paweł Padias na wstępie zebrania złożył wszystkim obecnym członkom najserdeczniejsze życzenia z tak licznego przybycia, a naszym jubilatom, którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje urodziny wręczył pamiątki klubowe oraz upominki kolegom, którzy nie byli na uroczystym spotkaniu z okazji 60 lecia MKSL. Wszystkich klubowych kolegów zachęcał do spisywania swoich lotniczych wspomnień do naszej publikacji “60 lat MKSL”  Kmdr pil. Julian Staniewski raczył nas opowieściami z lat 50-tych i 60- tych z lotnisk na których wykonywał loty. Opowieści wesołe, romantyczne i zadziwiające. Obiecał je opisać dla kolegów. Spotkanie upłynęło w miłej, wesołej atmosferze. Przed Świętem Zmarłych odwiedzimy cmentarze pamiętając o kolegach, którzy odeszli. Cześć ich pamięci!