Ostatnia droga ppłk Janusza Kuliga

Dziś po raz kolejny mam smutny obowiązek podzielić się na łamach naszej strony informacją, że z naszego klubowego grona odszedł do niebieskiego dispersalu Podpułkownik w stanie spoczynku Janusz Kulig. „Śmierć przychodzi bardzo cicho. Niezapowiedziana, nieproszona jest zawsze gościem nie na czas”. Przypominam nam tu pewna sentencja, a która jakże jest tu wymowna pod adresem naszego nieodżałowanego kolegi Janusza, który zmarł w nocy podczas snu w swoim domu. Był to człowiek i żołnierz niezwykły, obdarzony ciepłem wewnętrznym, dobrze zorganizowany, nadzwyczaj uczynny, żyjący w wielkiej jedności z podwładnymi. Janusz zawsze chętnie uczestniczył we wszystkich uroczystościach państwowych i lotniczych organizowanych przez nasze stowarzyszenie, godnie i z szacunkiem reprezentując nas na krajowej arenie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 29 stycznia 2022 roku o godz. 10.30 w kaplicy cmentarnej na kościele garnizonowym MW Gdynia Oksywie, a następnie około godz. 11.00 nastąpi pochówek na cmentarzu MW. Ceremonia pogrzebowa będzie miała charakter świecki.

Zarząd MKSL oraz wierni koledzy składają Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia.

                                                           Cześć Jego pamięci                                                                             

 

Janusz Kulig urodzony 19 lutego 1936 roku w m. Sieniczno. Od 1955 r. do 1957 r. był pchor TOSWL w Oleśnicy, po ukończeniu której został skierowany do 30. plm-sz w m. Cewice na stanowisko d-cy klucza osprzętu. Od stycznia 1960 r.oku do 1962 roku pełnił służbę w 18. Eskadrze Marynarki Wojennej w Babich Dołach na podobnym stanowisku. W 1962 roku, przeniesiony do 34. plm w charakterze kierownika działu osprzętu w DOTS. Do 1965 roku był związany z bezpośrednią obsługą samolotów. W 1966 roku został wyznaczony na stanowisko starszego technika urządzeń wysokościowych i ratowniczych. Pełniąc służbę na ww. stanowisku w latach 1974-76 zajął dwukrotnie I miejsce oraz tytuł mistrza w Konkursie „Stalowy Wawrzyn” o miano najlepszego technika w specjalności „lotnicze urządzenia wysokościowe i ratownicze”. W 1976 roku objął obowiązki szefa zabezpieczenia wysokościowo-ratowniczego 34. plm OPK. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi i sześcioma medalami pamiątkowymi resortu MON oraz medalami rocznicowymi. Rozkazem MON z dn. 23.10.1990 roku zwolniony z zawodowej służby wojskowej przeniesiony w stan spoczynku. Aktualnie od września 1993 roku był członkiem Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, pełni trzecią kadencję członka Zarządu.