“Lotnik odleciał”

Z wielkim smutkiem żegnamy odchodzącego do Niebieskiej Eskadry, zasłużonego Lotnika Morskiego, starszego chorążego sztabowego pilota Ryszarda Rutkowskiego.
St. chor. szt. pil. Ryszard Rutkowski urodził się w miejscowości Sątopy w Wielkopolsce. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1973 r. i Liceum Zawodowego w Nowym Tomyślu w 1977 r. wstąpił do Szkoły Chorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie na kierunek pilotażu śmigłowców. Po jej ukończeniu w 1979 roku został przydzielony do 34 plm OPK w Gdyni a następnie do 39 plm OPK skąd ponownie do 34 plm. Po zmianach organizacyjnych pełnił swoją służbę lotniczą w 1 dywizjonie lotniczym, 28 eskadrze lotniczej aż do zakończenia służby wojskowej w 2007 roku w Lotnictwie Morskim. Latał na śmigłowcach SM, Mi-2, W-3. Odznaczony złotymi medalami resortowymi oraz Krzyżem Zasługi za Dzielność. Swoją służbą przyczynił się nie tylko do obrony naszych granic ale także jako pilot morskiego ratownictwa lotniczego do ratowania wielu ludzi zagrożonych na morzu. Wspaniały instruktor i kolega. Będzie naszej lotniczej braci Ryszarda brakowało.
Błękitnego Nieba Ryszardzie