Za wcześnie odleciał do Niebieskiej Eskadry

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy Lotnika Morskiego, kmdr ppor. nawig. Andrzeja BRZEZIŃSKIEGO. Urodził się 24 czerwca 1957 roku w Płocku, tam też uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Studium Budowlanego. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim skąd przeniósł się do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, gdzie rozpoczął naukę latania na samolocie TS-11 Iskra. Promowany na pierwszy stopień oficerski w 1983 roku. Skierowany do 13 batalionu radiotechnicznego a następnie do 34 pułku lotnictwa myśliwskiego w Gdyni jako nawigator naprowadzania GPN. W kolejnych latach służby zajmował stanowiska st. oficera sztabu, szefa sztabu esk. lotniczej w 34 plm i 1 dlot. Oficera operacyjnego Stanowiska Dowodzenia Brygady Lotnictwa MW i Dowódcy SD Brygady MW. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowódczym i Operacji Morskich. Uzyskał także tytuł mgr organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Zakończył wojskową służbę zawodową w 2010 roku, odznaczony złotymi medalami MON. Jako żołnierz sumienny i obowiązkowy co doceniali jego przełożeni. Wspaniały kompan spotkań lotniczych, które umilał nam grą na gitarze i keyboardzie. Pasjonat astronomii i wiedzy o sferze niebieskiej. Choć Niebieska Eskadra przyjęła Go to w pamięci kolegów pozostanie na zawsze. Błękitnego Nieba Andrzeju.
                                                  Cześć Twojej Pamięci.