Lutowe spotkanie kolegów Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oddział w Gdyni

Jak zawsze w druga niedzielę lutego, członkowie naszego stowarzyszenia spotkali się w Klubie Marynarki Wojennej „RIWIERA” w Gdyni. Na początku zebrania prezes MKSL – kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za przybycie. I już na rozpoczęciu wspomniał zmarłego śp. klubowego naszego kolegę i kapitana instruktora spadochronowego Wiesława Kapturowicza. który odmeldował się do „Niebieskiej Eskadry”. Błękitnego Nieba Wiesławie! Po tym smutnym, ale ważnym akcencie, nasz prezes wymienił naszych zacnych Jubilatów, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje urodziny; ppłk pil. Edwarda Golańskiego, kmdr. pil. Bolesława Serafina i kmdr. ppor. pil. Marka Lenarda – życząc Im zdrowia i kolejnych lat w szczęściu rodzinnym i osobistym. Głównym tematem spotkania było rozliczenie finansowe Zarządu za 2023 rok. Przedstawił go Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kmdr pil. rez. Józef Litwin. Zebranie przyjęło sprawozdanie i udzieliło absolutorium Zarządowi. Ponadto prezes podsumował miniony rok, w którym to nasz klub uczestniczył i zapoznał nas z kolejnymi wydarzeniami na bieżący rok.

Następnym tematem było ustalenie terminów spotkań comiesięcznych i uroczystych, a także spraw wewnątrz klubowych. Kolejnym bardzo ciekawym tematem było wyjście z inicjatywami współpracy ze szkołami podstawowymi w Pucku, Gdyni i Siemirowicach. Ponadto poruszono sprawę klubowej książki i kalendarza promującego nasz Klub i Lotnictwo Morskie. Sukcesywnie nasi członkowie MKSL otrzymują jeszcze klubowe kalendarze na 2023 r. Ponadto w szerokiej dyskusji wewnątrz klubowej głos zabrali; Andrzej Długi, Edward Buzdyń, Kaziu Witkowski, Leopold Stachowski. Zawsze pamiętamy też o naszych kolegach, którzy z racji wieku i stanu zdrowia nie bywają na naszych klubowych spotkaniach, ich wszystkich otaczamy naszą szczególną pamięcią i opieką. Jak zawsze życzliwa atmosfera naszych spotkań sprawiła, że to kolejne comiesięczne spotkanie miało bardzo udany przebieg, co można było zauważyć na twarzach obecnych członków.

Dzisiejsze spotkanie okraszone zostało kawą i łakociami. Oby jak największe grono wielbicieli lotnictwa i samych ludzi bezpośrednio z nim związanych mogło długo się cieszyć tak wzruszającymi i pięknymi chwilami, które kultywuje nasze lotniczo – morskie środowisko seniorów MKSL oddział w Gdyni.