40 LECIE NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W PUCKU

W dniu 29 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Pucku odbyła się uroczystość z okazji 40 rocznicy nadania imienia generała Mariusza Zaruskiego, człowieka ” od morza do gór”. Postaci wszechstronnej – fotografa, malarza, poety, prozaika. Marynarza, żeglarza i podróżnika. Konspiratora, zesłańca,legionisty, ułana, generała brygady. Taternika, ratownika górskiego i popularyzatora narciarstwa. Założyciela Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, instruktora ZHP i wychowawcy młodzieży. Na zaproszenie dyrektora szkoły pana Zdzisława Pruchniewskiego uczestniczyliśmy w tej wspaniałej uroczystości , kmdr dypl. pil. Paweł Padias i kpt. inż. pil. Artur Jakubaszek. W gronie zaproszonych gości byli przedstawiciele  władz państwowych Sejmu i Senatu RP, Kuratorium Oświaty, pani Burmistrz Miasta Hanna Pruchniewska, byli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkoły. Goście zapoznali się z historią szkoły, patrona i procesem nadania sztandaru. Szkołę uhonorowano wieloma upominkami a także upominkami uhonorowano nas.  Życzymy pedagogom, pracownikom i uczniom wielu dalszych sukcesów.
                                  Z lotniczym pozdrowieniem
                                        Członkowie MKSL